Fire fikk bot i UP-kontroll

Artikkelen er over 1 år gammel

En av dem kjørte over 20 km/t over fartsgrensen.

DEL

Flere fikk seg en overraskelse da UP hadde laserkontroll på Hortensveien i Tønsberg onsdag kveld.

I alt fire bilister ble vinket inn til siden, hvor de fikk hvert sitt forenklede forelegg. (Se faktaboks om forenklet forelegg i bunn av saken).

LES OGSÅ: Tatt i 140 km/t på E18 – mistet lappen

Enkelte av dem kjørte langt over fartsgrensen.

– Den høyeste hastigheten var 92 km/t i 70-sonen, opplyser operasjonsleder i politiet, Truls Fjeld.

Kontrollen ble gjennomført i krysset mellom Hortensveien og Søndre Bruserødvei.

LES OGSÅ: Stanset bil med 14 personer på E18: – Blant annet lå fire personer usikret i et lasterom

SATSENE FOR FORENKLET FORELEGG

Trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg

1. Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

a) til og med 5 km/t kr 800,–

b) til og med 10 km/t kr 2 100,–

c) til og med 15 km/t kr 3 800,–

d) til og med 20 km/t kr 5 500,–

e) til og med 25 km/t kr 8 500,–

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j) til og med 5 km/t kr 800,–

k) til og med 10 km/t kr 2 100,–

l) til og med 15 km/t kr 3 400,–

m) til og med 20 km/t kr 4 700,–

n) til og med 25 km/t kr 6 400,–

o) til og med 30 km/t kr 8 500,–

p) til og med 35 km/t kr 10 200,–

- når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 10 650,–

2. Kjøring med motorvogn

a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften, kjøring med for kort avstand til forankjørende

kr 6 800,–

3. Kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene Innkjøring forbudt, Trafikkforbud, Svingforbud, Vendingsforbud, Påbudt kjøreretning, Påbudt kjørefelt, Påbudt rundkjøring, Kollektivfelt, Envegskjøring, Gågate

kr 5 500,–

4. Kjøring med motorvogn

a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer

b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522),

c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging

d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje,

kr 4 200,–

5. Ulovlig forbikjøring med motorvogn

a) til høyre,

b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte,

c) foran gangfelt,

d) ved ikke å ha forvisset seg om at

1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller

2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham,

e) i strid med trafikkskiltene Forbikjøringsforbud, Forbikjøringsforbud for lastebil

kr 6 800,–

6. Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt

a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,

b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7,

c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9,

d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,

e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,

f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

kr 6 800,–

7. Kjøring med motorvogn

a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel,

b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel,

c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel,

d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3,

e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23,

f) med større antall personer på noen av sitteinnretningene eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,

g) der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-6

kr 2 600,–

8. Kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkelen er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13

kr 5 500,–

9. Kjøring med kjøretøy

a) under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr 2 600,–

b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr 5 250,–

10. Kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg

kr 1 700,–

11. Kjøring med sykkel

a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5,

b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24,

c) i strid med skilt Innkjøring forbudt, Forbudt for alle kjøretøy, Forbudt for syklende, Forbudt for syklende og gående,

d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4

kr 1 200,–

12. overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b

kr 1 700,–

13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

kr 2 300,–

14. kjøring med selvbalanserende kjøretøy i strid med bestemmelser i nr. 1 til 10 og 12 halv sats av det som gjelder for motorvogner

15. kjøring med selvbalanserende kjøretøy på veger med fartsgrense over 60 kilometer i timen

kr 2 200,–

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltboten gis fullt ut, og summen av de øvrige bøtene reduseres med 50 %. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige kr 18 500,–.

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

1. ved bot til og med kr 4 000,–

3 dager fengsel

2. ved bot til og med kr 5 000,–

5 dager fengsel

3. ved bot til og med kr 6 500,–

7 dager fengsel

4. ved bot til og med kr 7 000,–

11 dager fengsel

5. ved bot til og med kr 10 500,–

15 dager fengsel

6. ved bot over kr 10 500,–

20 dager fengsel

Artikkeltags