Jeg er oppvokst på gård, og der jeg kommer fra kaster vi ikke mat. Dette gjelder tydeligvis også i Frankrike.

I mai i år ble en ny lov om å gjøre matkasting ulovlig vedtatt enstemmig i det franske parlamentet. Supermarkedene får ikke lengre lov til å kaste mat de ikke får solgt, fullt speselig mat som bare nærmer seg utløpsdato.

Derfor gis heller mat til veldedighet eller det blir sortert til dyremat. Genialt, og enkelt. Som en ung engasjert politiker for Kristelig Folkeparti mener jeg dette burde vært innført i Norge for lenge siden!!

1) Matkasting er urettferdig

Hvis man regner med industri og handelstanden så kaster Norge 360.000 tonn mat hver eneste år. I hele verden så regner man med at dette er 2 milliardar tonn.

Vi produserer nok mat til 12 milliarder mennesker, men likevel er det sult og nød i verden.

Vårt overforbruk her i Norge fører til enorme kosekvenser for andre i den fattige delen av verden.

2) Matkasting er dyrt

Vi vanlige forbrukerer står for to tredjedeler av all mat som blir kasta i Norge. Det betyr 46 kg eller hver 5.handlepose vi kjøper blir kastet igjen.

Ifølge matvett.no er det i snitt ca 15 000 kroner rett ut av vinduet HVERT ÅR.

I Frankrike, der de «bare» kaster under 30 kg med mat i året er samfunnsnytten av et slik tiltak på 170 milliarder kroner.

3) Matkasting rammer miljøet

At vi kaster hver femte handlepose vi kjøper med mat er ikke bare et problem for lommeboka, men for verden. Global matproduskjon står for 30 % av verdens klimagassutslipp og konsumerer enorme mengder vann. Matkasting får store klima- og miljøkonsekvensar.

Det er både dårlig folkeskikk og veldig kostbart å kaste mat. Det har det franske parlamentet forstått. Har vår regjering fått med seg det samme?

Har du noe på hjertet? Send inn din mening her

Flere innlegg fra UREDigert:

Les også

Hei. Vi er 9A på Kongseik ungdomsskole. Vi er kristne, humanister og muslimer.

Les også

Hjelp! Nynorsksesongen er over oss

Les også

Tønsberg bør tilby tøybleie-støtte