I 2011 skrev Tønsberg Blad om hvordan småbarnsfamilier i byen vår kunne redusere avfallsmengden ved å velge tøybleier fremfor engangsbleier. 112 norske kommuner har per i dag tilskuddsordning for tøybleier, ingen av disse kommunene ligger i Vestfold – som alle har en avfallsordning betjent av Vesar. Informasjonsansvarlig i Vesar uttalte den gang i 2011 at de ikke hadde noen slik ordning, men at det kanskje var noe de kunne se nærmere på.

I 2013 skrev Gjengangeren om småbarnsmoren Tonje Folkestad Gonzales oppfordring til Horten kommune om å bli første Vestfold-kommune ut med tilskuddsordning for tøybleier. Den gang fikk Tonje respons fra Vesar om at de skulle ta saken opp på sitt neste møte for gjennomgang av rutiner og prosedyrer – møtet skulle finne sted i 2014.

Siden har hun ikke hørt noe og saken er heller ikke blitt fulgt opp i lokalavisa.

Engangsbleier utgjør en femtedel av alt husholdningsavfallet vårt. Med tøybleier går urin og avføring i kloakken og brytes ned fremfor å hermetiseres i tett plast.

En engangsbleie tar 450 år å bryte ned. På to og ett halvt år produserer ett bleiebarn cirka ett tonn med bleieavfall. Et tonn avfall til forbrenning koster omtrent 1000 kroner og dekkes per i dag av renovasjonsavgiften – penger spart for kommunen og innbyggerne for hvert barn som i stedet bruker tøybleier.

Her er det absolutt fordeler å hente både for byens småbarnsfamilier, Vesar og kommunen ved å innføre en tilskuddsordning – hvor er det det stopper opp?

I kommunene der det i dag eksisterer støtte til tøybleier er dette enten i form av en startpakke eller refusjon på 400-1000 kr per barn som benytter tøybleier. Oslo hang lenge etter med å introdusere dette, men er kommet etter i år og refunderer i dag opptil 1000 kr per barn. Nå er det på tide at Tønsberg kommune og Vesar henger med i tiden og tilbyr støtteordning til de som ønsker å være til mindre belastning på naturen. Avfallet vi produserer i dag gir vi videre til våre barn og barnebarn.

Har du noe på hjertet? Send inn din mening her

Flere innlegg fra UREDigert:

Les også

Hei. Vi er 9A på Kongseik ungdomsskole. Vi er kristne, humanister og muslimer.

Les også

– Religionsfrihet er i aller høyeste grad aktuelt for sjuåringer, det samme er likestilling, kjønn og seksualitet.

Les også

Hjelp! Nynorsksesongen er over oss