I kommunestyrene nå er det kun 5% av alle folkevalgte som er under 30år. Det er et demokratisk problem, for er man ikke representert - er det ikke første prioriteten å føre en politikk for denne store gruppen av befolkningen vår.

Det er et problem. Utdanning og skoler er veldig viktig. Og vi må ha kunnskap og fokus på et godt skolemiljø uten mobbing, hvor elevene får motivasjon til lære. Andre arenaer er også viktig, kulturarenaer for unge som UKM blant annet.

Etter hvert så trenger unge voksne arbeidsplasser, og mulighet til å skape egne bedrifter.

Etter hvert så kommer behovet for barnehager, og valgfriheten til å være hjemme med småtasser. Mange gravide opplever å bli diskriminert i arbeidslivet, og vi trenger at folk tørr å snakke om dette.

Og vi trenger unge politikerne som kan vite hva som kan gjøre hverdagen bedre for denne store aldersgruppen. Vi trenger unge politikere.

Det er så stor del av livet som leves før man er 30år, og det er så viktig at unge røster høres og blir tatt på alvor.

Flere saker fra UREDigert:

Les også

Kvifor er vi villige til å la nynorsk øydelegge for norskelevar?

Les også

La oss bruke hele paletten!

Les også

– Russetiden er ikke et pengesluk før den ikke er verdt tiden og pengene vi legger i den

 
 

 

Vil du dele noe med UREDigert? Send inn din mening her