Om man søker opp definisjonen på ordet urimelig, så får man opp ord som fornuftstridig, meningsløst, absurd og usannsannsynlig. Og nettopp dette er ord som gjenspeiler reaksjonene på utvisningssaker som griper katastrofalt inn i barns liv. Vi ser barn som nå mister sin nærmeste omsorgsperson fordi mor må forlate landet. Støttegrupper som «Sabrin må få bli med barna sine», og påfølgende markeringer viser at dette oppleves som urimelig. Denne saken får oppmerksomhet, og men den er langt fra den eneste i sitt slag, vi har en utvisningspraksis som vektlegger innvandringspolitiske hensyn over barnas beste.

UDI og UNE fatter vedtak som strider mot allmenn rettsoppfatning, og da er det et politisk ansvar å rette opp det. Media formidler historier til familier som splittes, til asylsøker som ikke er returnerbare og lever årevis i passiv tilværelse på et mottak og mennesker uten papirer som gir dem rett til nødvendig helsehjelp.

Det er en rød tråd i disse sakene, i denne politikken – den skal være streng!

Dagens regjering velger å fortsette samme linje som høyreregjeringen, og situasjonen bedres ikke for de som rammes. Når ble det en konkurranse om å ha den strengeste og mest regelstyrte innvandrings og flyktningpolitikken i Europa? Og hvorfor skal vi ha det? Vi bor i et land med økonomiske muligheter få land har, vi har god plass og mange kommuner som ber om å få flere innbyggere som på sikt kan bidra. Vi er opptatt av integrering, samtidig som vi sender ut mennesker med alle muligheter for å bli godt integrerte i vårt samfunn.

Støttegrupper på facebook og fakkeltog er bra, og tusen takk til alle som engasjerer seg i enkeltsaker, det må til. Men det er kun ved en endring i hele vår politiske linje vi får en rettferdig, solidarisk og human poltikk her. SV jobber for en slik endring, for foreldelsesfrist tilbakekallelse statsborgerskap, for rimelighetsvurderinger og forholdsmessighet i alle saker. Vi vil ha på plass to partsprosesser i UNE, alle skal bli hørt i saker som angår deres liv. Vi vil sette menneskerettighetene og Barnekonvensjonen høyt, barnas beste må vektlegges høyere enn innvandringspolitiske hensyn. En ny regjering må ta dette på alvor, vi må sammen snu denne utviklingen etter Høyre og FrP har strammet inn urimelig på flyktning, innvandring og asylpolitikken.