Ukraina angripes av Russland, følgene av krigen virker inn i hverdagen for alle. Krigen forsterket energikrisen, økte kraftpriser og bekymringer for om vi har nok energi, I Norge. Med lave nivåer i vannmagasiner, lite regn og lite vind i Europa, samtidig som gassrørledningen fra Russland ble ødelagt, ble det virkelig krise. Det ble uro. Myndighetenes oppfordret produsentene til å spare vannreservene, og lyktes delvis.

NHO ba myndighetene se på strømstøtte til næringslivet. Svaret fra våre medlemsbedrifter er tydelige: Dagens ordning kom for seint og er for smal. Det er uro i næringslivet for at de høye energikostnadene vedvarer og at myndighetene ikke finner gode løsninger, slik at Norges sikreste fortrinn, trygge energileveranser til lave priser, kan forventes fremover.

Dette hører vi, tillitsvalgte i styret og ansatte, på bedriftsbesøk. Vi ser det i svarene på våre medlemsundersøkelser. NHO jobber med å bedre strømstøtten, og ser at flere deler vår uro. Deler av LO og flere representanter for regjeringspartiene Ap og Sp. Opposisjonspartier har lenge ment at ordningen er for dårlig. Det er mange av oss som er urolige for arbeidsplassene, urolige for at bedriftene ikke vil klare denne krisen. Sammen må vi finne de gode løsningene, raskt.

LES OGSÅ: Nytt prissjokk i 2023: Dette blir dyrere

Uro blant unge

Mot slutten av 2022 legger NHO frem svarene fra Ung-undersøkelsen. Unge er urolige for om de får seg en jobb og for de økonomiske utsiktene. Vi forstår at ungdommenes uro stiger når bedriftene sliter, samtidig sier deler av næringslivet at de ikke klarer å rekruttere nok nye medarbeidere.

NHO har lenge jobbet med vår uro for at mange er utenfor et ordinært arbeidsmarked, vi har ikke råd til at utenforskapet vokser. Mest av alt er utenforskap kilde til uro hos dem som ikke finner sin plass i arbeidslivet. Flere medlemsbedrifter svarer at de vil bidra til å redusere utenforskap. Da er det viktig for oss å minne om at bedrifter er avhengig av å tjene penger for å opprettholde trygge arbeidsplasser og skape nye for de som står utenfor. Gode rammebetingelser er en del av løsningen.

LES OGSÅ: Stor oversikt: Disse reglene endres fra nyttår

Gjennom 2022 har vårt styre styrket jobbet for at medlemsbedriftene får den kompetansen de etterspør. To av tre medlemsbedrifter har flere ganger dette året svart at det er vanskelig å rekruttere nok kompetent arbeidskraft. Tidligere i år var dette en av de største årsakene til uro blant våre medlemsbedrifter. Deler av næringslivet opplever at vedtaket om et forbud mot innleie gjør det vanskelig, om ikke umulig, å inngå nye store kontrakter.

Dette gjelder først og fremst bygg og anlegg, men vedtaket vil ramme flere næringer. Det skaper uro i næringslivet når vedtak treffes uten at det, slik vi oppfatter, er godt nok kunnskapsgrunnlag på plass.

LES OGSÅ: Det vi ser nå, er en giftig cocktail

Unødvendig uro

Alt ble ikke helsvart i 2022. Noen medlemsbedrifter rapporterer at de har hatt tidenes år. Mange har gode tall kvartal etter kvartal. Noen har fulle ordrebøker og har inngått nye store kontrakter i 2022. Omsetningen har vært rekordhøy for noen, utgiftene enda høyere og marginene små eller «helt borte.» Andre bedrifter hadde få eller ingen problemer med å rekruttere kompetanse, selv om dette ikke var representativt for flertallet.

Vi, ansatte i NHO Vestfold og Telemark, har nok en uro vi ønsker å ta opp: Oppi all annen uro næringslivet står i er det viktig å ha våre myndigheter med på laget for fremtiden. Vårt næringsliv fortjener anerkjennelse for å være det beste i verden, reneste i verden, mest inkluderende i verden. Vårt næringsliv jobber hardt for å trygge arbeidsplassene, sikre vekst og velstand og gjennomføre nødvendige omstillinger til grønnere og mer bærekraftig drift.

LES OGSÅ: Vil bruke 100 millioner på strømstøtte

Ord betyr noe. Vi blir urolige av retorikk som skaper distanse og setter opp unødvendige skillelinjer, en retorikk som oppleves som mistro fra myndighetspersoner fremfor et anerkjennende klapp på skulderen. Nyttårsønsket fra NHO Vestfold og Telemark er at retorikken legges bort, at vi tar tak i alle andre vanskelige utfordringer og bringer ro i en urolig tid.

Vi ønsker å takke medlemmene for alt de bidrar med. Vi takker våre samarbeidspartnere, arbeidstakerorganisasjonene og politikere. Sammen er det vår jobb å gjøre alt vi kan for at 2023 blir et godt år for næringslivet. Vi vil utfordre politikerne til å gjøre alt de kan, og lytte til våre medlemmer.

Finans Norge blir en del av fellesskapet i NHO i 2023, og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Allerede fra starten av har de et assosiert medlem i styret, det vil styrke oss. Vi håper at mange får med seg vår årskonferanse, det er mulig å delta digitalt (se våre hjemmesider), hovedtema denne gang er URO. Godt nytt år.