Regjeringen er på vei til å gi myndighetene i USA rett til å pågripe og dømme norske borgere på norsk jord. Dette er et svik mot borgene i Norge og de ansvarlige bare smile å forsøker å berlige oss med å si at det gjelder kun på et begrenset område, innenfor militærbaser rundt om i Norge. USA vil også kunne bruke disse basene til å opprette et "Guantanamo" innfor Norges grenser. Kan dette være til Norges befolkning sin nytte?

Ine Marie Søreide som har forhandlet denne avtalen. Hun ble spurt om hun kunne garantere at ingen Norske sevile ville bli berørt a denne avtalen, hun sier da at det vet hun ikke og at det er dagens regjering som må komme med svar på dette.

Ine Marie Søreide smiler når hun omtaler denne avtalen. Hvorfor?

Mange andre land ble etter 2. verdenskrig påtvunget slike avtaler for å kunne motta økonomisk hjelp fra USA, mange av disse land feiret da de kunne avslutte slike avtaler. I dag er det Cuba og nå Norge som blir sittende med slike militærbaser - baser hvor USA kan bruke sin makt og hvor norsk myndigheter ikke vil ha innsynsrett eller muligheter til å gripe inn dersom norske sivile skulle bli pågrepet av amerikanere på norsk jord.