I ett leserinnlegg i TB (nettavisen 16.12.21, papiravisen 22.01.22) oppfordrer psykolog Knutsen de som har vært utsatt for møkkafolk om å gå fra å være offer til å bli sjef i eget liv. Hva psykologen legger i ordet møkkafolk blir klarere da han nevner manipulering og folk som forer seg selv ved å holde andre nede. Det grenser over i mere «infame personlighetsforstyrrelser» og da kan begrepet møkkafolk virke bagatelliserende. Det var flere ting å stusse over, så jeg leste litt faglektyre.

Les også

Kom igjen. Gå fra å være offer til å bli sjef i eget liv.

Lukter møkkafolk?

Knutsen påstår han kan lukte manipulerende møkkafolk. Du verden. I et intervju i Tidsskrift for Norsk Psykologforening uttaler Grethe Nordhelle blant annet dette: «Sørgelig mange fagfolk går på limpinnen når manipulatoren er avansert».

Ut fra det enkle premiss at noen strever i årevis og tiår etterpå, mener Knutsen at de dyrker sitt offertrossystem. Hvorfor virker han ikke bevisst at det også kan være tegn på senskader etter psykisk vold? Det kan gå årevis før PTSD gjør seg gjeldene, backflash kan trigges frem resten av livet. Da er det ikke nødvendigvis «offerrolledyrking» som er årsaken til at de har behov for å snakke om det som ligger til grunn. På Nasjonal Veiviser ved Vold og Overgrep finnes definisjoner på psykisk vold og konsekvenser og ettervirkninger. Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress er også en god kunnskapskilde. Her om psykisk behandling og oppfølging.

Ved snakk om manipulerende møkkafolk dukker begrepet psykopati opp. Det er alt for simpelt å bare lukke øynene for hva det handler om. Store Norske Leksikon, psykopati. Her er mer, skrevet av Helge Andreas Hoff, psykologspesialist og tilknyttet kompetansesenter for sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri: «En med sterke psykopatiske trekk vil ikke nøle med å prøve å ødelegge relasjonen din til venner og familie.»

Beintøffe valg

Når Knutsen oppfordrer til å si hasta lavista, utelater han at det kan være nødvendig å si hasta lavista til alle som er i kontakt med møkkamennesket. I vennemiljø, arbeidsplass eller familierelasjoner (Beintøffe valg, det siste kan være relativt umulig). Ellers er det stor fare for triangulering (splitt og hersk) og da vil den devaluerende og splittende manipuleringen fortsette fra sidelinjen, år etter år. Uten riktig hjelp/kunnskap kan det være vanskelig å forstå hva som foregår.

Det er trist når en psykolog virker lite bevisst at enkelte kan ha vært utsatt for så infamt hardkjør at de er havnet i dyp fortvilelse hvor stigmatisering, skam, sorg, depresjon og splintret tro på egen verdi er en del av det. I en slik tilstand kan selvmordsfaren være til stede. Da bør de slippe å møte nedvurderende meninger som Knutsens; «alle må kjempe i sine liv, hva er annerledes for deg». Eller; «Himmel og hav så slitsomt det er å snakke med folk som spiller den negative plata om igjen og om igjen». Ifølge veilederen til NKVTS bør noen faktisk orke å gå igjennom den negative plata sammen med voldsofferet. Sikre riktig behandling.

Knutsen oppfordrer riktignok til å søke psykologisk hjelp. Men hva slags hjelp risikerer de å få? Han nevner kognitiv utvikling. Det kan så være at både den ene og den andre trenger å utvikle sine tanker og interlekt, men det er ikke nødvendigvis der det butter for psykiske voldsofre med dype skader. Det disse sliter med er helt normale skader etter unormale påkjenninger, IKKE omvendt.

Det er mange sterke indikasjoner om at hjelpetilbudet på langt nær er godt nok. Her en artikkel på NRK: «Hjelpetilbudet for psykopat-ofre er åpenbart ikke godt nok». Artikkelen er fra 2014, mye tyder på at det ikke har blitt noe bedre.

Her er noen råd fra Oslo Advokat RUV til de som måtte havne i rettstvist med en psykopat

Ofre trenger støtte

Innsiktsfulle advokater vet at ofrene trenger spesiell støtte. Burde ikke også den generelle psykolog og lavterskelpsykiatri vite det?

Det er lett å finne private nettsteder med hjelp til selvhjelp for psykopat-ofre, noen har egenerfaring og er flinke med referanser til faglig lektyre. I kommentarfeltene er det tydelig at gjenkjennelsen i hverandres situasjon er verdifull. At det er vanskelig å få kyndig hjelp går også igjen.

Det lyser mange myter og fordommer rundt dette. Lån bøker på biblioteket eller les på Nasjonalbibliotekets nettsider. Få innsikt i hvorfor de mest oppegående mennesker blir viklet langt inn i løgnens forvirrende irrganger før de begynner å ense at noe er galt, om i det hele tatt. De fleste brukes som marionetter for å knekke andre. Manipulerende møkkafolk er selvfølgelig nok tillitvekkende og pirker i din empati og samvittighet, finner dine svake punkter (joda, du har noen du også) og utnytter dem kynisk. For å gjennomskue må man legge følelser helt til side og analysere, det er ikke helt normalt for normale mennesker.

Det er sikkert enkelte som misliker mitt innlegg. Hvis argumentene virker avfeiende eller retter seg mot meg som person, blir du kanskje forledet til å se bort ifra kompetansen jeg henviser til. Å få andre til å glemme å analysere er et vanlig, men akk så effektivt manipuleringstriks.