Utbyggerne mener Hjemseng Brygge har fått uriktig riking-stempel: – Det vil være store variasjoner i pris

Format Eiendom får stadig kommentarer om at utbyggingsprosjektet på Hjemseng er tiltenkt samfunnets best bemidlede.