Her vil de bygge 400 nye boliger – men det kan bli lettere sagt enn gjort ...

Utbygger planlegger 400 nye boliger på Eik. Det er ikke sikkert kommunen er forberedt for det.