Arbeidsmiljøloven skal sikre retten til et trygt arbeidsmiljø. Dette opplever ikke medlemmene våre nå. Våre plasstillitsvalgte forteller at medlemmene ikke føler seg trygge, og at de er fortvilet og lei seg. Lærerne uttrykker at de er tynnslitte. De opplever et stort arbeidspress og de er redde for smitte.

Skolene har tilbud til sårbare elever på skolene hver eneste dag. Derfor kan ikke dette brukes som argument for at vi ikke skal stenge ned for resten av elevene. Slik skolene drives nå med økende antall elever i karantene og lærere som er innom mange kohorter, er det det sannsynlig at flere sårbare elever blir satt i karantene. Med stadige karantener forsterkes bare det manglende opplæringstilbudet. Ved en fullstendig nedstenging vil lærerne kunne gjennomføre undervisning. Hver dag! Fullstendig nedstengning gir forutsigbarhet for lærerne, elevene og for skolens ledelse. De som arbeider på barnetrinnet og i barnehager har den samme retten til et trygt og godt arbeidsmiljø, men i ungdomstrinnet har man et faglærersystem der lærerne går mellom elevgrupper/kohorter.

Vi er ikke smitteverneksperter, men likevel kan jeg som lokallagsleder komme med en anbefaling. Lærerne ivaretar den digitale undervisningen på ungdomstrinnet på en god måte. Derfor anbefaler jeg digital hjemmeundervisning for ungdomstrinnet fram til 26. mars.