Utfordrer ordføreren: Hva skjer med Færder-økonomien hvis bypakken ryker?

Hva kan skje hvis hverken Ramberg-Smørbergløsningen eller byvekstavtale blir noe av, spør varaordføreren. Han etterlyser en økonomisk risiko- og sårbarhetsanalyse.