Byggmagasinet i Tønsberg - Kommersielt magasin

Planlegger fremtiden – både lokalt og internasjonalt

De handler lokalt og tenker internasjonalt. De er fremtidsrettede og utfordrer det etablerte. De har tverrfaglig kompetanse og utfører oppdrag for både det offentlige og private. WSP har avdelinger i Tønsberg, Drammen og Porsgrunn – og jakter etter nye medarbeidere!

Adresse
Tollbodgaten 22, 3116 Tønsberg


https://www.wsp.com/nb-NO
Tlf: 992 47 640
Følg oss på Facebook!

WSP bistår byggherrer og kunder i bygg- og anleggsbransjen med skreddersydde løsninger for et bærekraftig samfunn som er rustet for fremtiden. De påtar seg alle typer oppdrag innen prosjektledelse og prosjektering på alt fra små til store og komplekse oppdrag.

Avdelingen i Tønsberg ble opprettet i 2011, og består i dag av 27 ansatte, hvorav 20 jobber med prosjektledelse og 7 med prosjektering.

Nylig flyttet de inn i nye lokaler i Tollbodgaten 22, rett ved togstasjonen.

– Vi har hatt en solid og jevn vekst, og da leiekontrakten i de tidligere lokalene utløp, falt valget på fjerde etasje i "Stasjonen" i Tollbodgaten. Vi har inngått en avtale med Evolve, som leier ut kontorarbeidsplasser. Nå sitter vi i den gamle kommunestyresalen og nyter utsikten, smiler Gjermund Kaupang, avdelingsleder for WSP i Tønsberg.

Han gjorde sin inntreden i selskapet i 2014, og overtok rollen som avdelingsleder i 2018. Som resten av teamet har han erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Kaupang er utdannet byggmester, har fullført Teknisk Fagskole og vært selvstendig næringsdrivende. Dermed kan han vise til en allsidig kompetanse fra bransjen.

WSP bistår byggherrer og kunder i bygg- og anleggsbransjen med den kompetansen og ekspertisen de mangler, og kan påta seg ansvaret for alt fra utvikling til oppfølging i gjennomføringsfasen og kontroll på at bygget eller anlegget fungerer som forventet. Dette inkluderer også prosjektledelse og prosjektering, både for offentlige og private kunder.

Sammen med sine kunder planlegger og utformer WSP bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden.

Sammen er vi sterke! Måns Davidson (f.v.), Kristin Borander, Gjermund Kaupang og Kristine Gjessing er samlet for gjennomgang av dagens oppgaver.

Vil du bli med på laget?

Selskapet er også i solid vekst, og Kaupang er tydelig på de skal fortsette å vokse. WSP har også kontorer i Drammen, med 16 ansatte. Avdelingen i Porsgrunn ble etablert i august i fjor, og består av 3 medarbeidere.

– Vi vokser og ønsker å ta en større del av markedet. I Drammen og Porsgrunn satser vi på å bli enda sterkere på prosjektledelse. Målsettingen vår for året er å få inn 4-5 nye innenfor prosjektledelse i bygg og anlegg, sier Kaupang.

Han legger til at selskapet ønsker å tilrettelegge arbeidsdagen på best mulig måte. De er fleksible på hvor de ansatte bor og ønsker å jobbe hen. Nå ønsker de å styrke med tanke på rekruttering, og søker medarbeidere innen prosjektering, prosjektledelse, byggledelse og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

– Alle kontorene våre ligger rundt fem minutters gange fra togstasjonen i alle tre byene. Det gir også lett tilgang til transport når våre medarbeidere skal ut på oppdrag. Det er opp til hver enkelt ansatt hvor de ønsker å sitte i forhold til prosjekt. I våre nye lokaler har vi tilgang til 40 plasser, men bruker rundt 25 av dem fast. Våre medarbeidere kan komme fra hele landet for å jobbe hos oss, forklarer Kaupang.

WSP satser også på å ha en blanding av kvinner og menn. I dag er det seks kvinner på kontoret i Tønsberg, og de ønsker flere kvinnelige ansatte. Selskapet er heller ikke redd for å slippe til de unge.

Kaupang forteller at selskapet har bra tilgang på prosjekter, og de har behov for å ansette flere prosjektlederressurser med solid bakgrunn.

– Hos oss er det fokus på at alle jobber sammen og spiller på ett lag. De vi søker må ha det samme kundefokuset som oss, kunne jobbe aktivt i team, men samtidig være selvstendige og kunne styre sin egen hverdag. Vi er også opptatt av å dele kunnskap og at man kan lære av andre, understreker han.

Denne tenkemåten har skapt et godt arbeidsmiljø og trivsel blant de ansatte. Nå føler alle at de kan være med på å forme sin egen arbeidsdag, og har mulighet til å utvikle seg selv og jobben sin.

WSP i Tønsberg vektlegger et godt og sosialt miljø. Mange ideer vekkes til live i sofakroken. Gjermund Kaupang (f.v.), Trym Haatuft, Stig Ove Hol og Åsmund Strandgård legger ikke skjul på at de trives utmerket med en variert og utfordrende  arbeidsdag. 

Globalt selskap med lokal forankring

Alle de ansatte har bred og variert fagkunnskap. Selskapet har ikke tro på at én person kan løse et komplekst prosjekt. Derfor dannes det team, som består av flere personer med ulik fagkompetanse.

Filosofien har gitt resultater, og etterspørselen på prosjektteam kontra enkeltstående prosjektledere er økende.

Dermed får du som kunde en komplett pakke, som består av alle prosjektroller, inkludert SHA, ansvarlig søker, juridisk bistand og økonomistyring.

Selv om avdelingen i Tønsberg har avdelinger over hele landet, er de opptatt av å ha en lokal arbeidsplass. De ønsker også mange oppdrag i Tønsberg og omegn. På merittlisten står blant annet DnB, Solkilen, Sandarhallen, Teie torv og den nye legevakta.

– En annen av våre styrker er at vi er et globalt selskap, med avdelinger blant annet i alle nordiske land. Har vi en kunde i Norge som har oppdrag i for eksempel Sverige, kan vi bistår med dette. Vi har blant annet fullført teknisk gjennomgang av 170 eiendommer i tre forskjellige land i løpet av noen uker, smiler Kaupang.

WSP er en global aktør med solid lokal forankring, og som ønsker å jobbe i det lokale markedet. Siden oppstarten i 2011 har de opparbeidet seg et godt rykte og renommé. De får ofte tilbakemeldinger på at de er blitt anbefalt av tidligere og eksisterende kunder.

Nå har de blikket rettet mot fremtiden, og ser frem til å tiltrekke, utvikle, engasjere og ansette flere av de beste fagfolkene i bransjen.

Sammen skal de utforme en bærekraftig fremtid – på lokalt vis!

WSP Norge AS avd. Tønsberg

  • WSP er et internasjonalt anerkjent rådgiverselskap med over 50 000 medarbeidere i mer enn 40 land. Vår fleksibilitet og tilgang på verdensomspennende kompetanse gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger og hjelpe kundene våre med å gjennomføre de mest komplekse prosjekter.
  • Å handle lokalt betyr at vi er til stede i våre lokalsamfunn, og at vi tilpasser oss kundene våre og de lokale markedene vi opererer i. WSP har kontorer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og totalt 600 medarbeidere.
  • Vi har kompetanse på kontoret i Tønsberg til å ta hele utviklings- og byggherreansvaret (inkludert prosjektledelse) hvis det er ønskelig.
  • Vår viktigste rolle i bygg- og anleggsprosjektene er å bistå med høy kompetanse i de roller som de ulike byggherrene/kundene ikke selv har ansatt eller leid inn.
  • Vår enkle struktur og forretningsmodell gjør oss i stand til kontinuerlig å utvide vårt tjenestetilbud og vår geografiske rekkevidde.
  • Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer.
  • Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn.
  • Vi ansetter unge medarbeidere og studenter for å bygge kompetanse for framtiden.
  • Vi ønsker å ansette flere prosjektlederressurser med solid bakgrunn, gjerne med lengre erfaring fra offentlig forvaltning eller offentlige prosjekter.