Navn: Tore Simonsen, pensjonert sjømann
Alder: 74
Bosted: Vear

Jeg håper ungdom kan få et autorisert friår etter ungdomsskolen. Vi må få tak i de som er drittlei skolen der og da, for jeg vet at de våkner. Jeg var 15 år og to dager da jeg reiste på hvalfangst første gang. Det ga meg nytt mot til å fortsette skolegangen. Jeg ble hvalfanger fordi jeg var så lei skolen. Jeg hadde dårlige karakterer og kom ikke inn på medieskolen som jeg ville. Jeg var hvalfanger i fem år, og vokste veldig mye på disse årene. Etter hvert ble jeg mer motivert til å gå på skolen igjen, og i 1965 begynte jeg å studere. Jeg endte opp med å studere i fem år, noe jeg ikke hadde trodd da jeg var 15.

I dag holder jeg foredrag for skoleklasser med ungdommer rundt konfirmasjonsalder. De tenker «han gammer'n der, han er enten full eller dement» når jeg forteller at jeg var borte fra foreldrene mine i sju måneder uten noen kontakt med dem da jeg var på deres alder. Jeg er utrolig heldig som hadde den muligheten da jeg var ung og skolelei. Det har ikke ungdommer i dag, og som tidligere politiker har jeg sagt unnskyld til mange unge for at ikke vi har klart å gi dem muligheten til å ta friår.

Jeg har et langt liv på sjøen bak meg. Først som hvalfanger, så på andre skip, blant annet på Nordsjøen. Jeg har oppnådd suksess, men det har ikke kommet rekende på ei fjøl. Vi må være fornøyd og ikke forvente at ting kommer av seg selv. Vi må tenke «hva kan jeg gjøre» og ikke forvente at ting skal skje av seg selv.