(Nettavisen)

Det vil være en bombe hvis hovedstyret til Norges Bank ikke setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på torsdag. Like overraskende er det om ikke de norske bankene allerede har brev om renteøkning klare til utsendelse.

Derimot kan det være håp (sett med øynene til dem med gjeld) for at renteoppgangen ikke blir så bratt og langvarig som tidligere fryktet: Veksten avtar og andre land holder igjen rentehevingene.

Finansminister Siv Jensen bekrefter i dag inntrykket av at temperaturen også i norsk økonomi er godt under kokepunktet. Regjeringen tror at veksten skal falle litt til neste år, og være lav i utlandet.

Finansdepartementet: - Etterspørselen etter norske varer og tjenester kan gå ned

- Den økonomiske veksten ute er fortsatt god, men har avtatt i flere land, og det ser ut til at konjunkturoppgangen ute dempes. Det kan etter hvert trekke ned etterspørselen etter norske varer og tjenester, ifølge det ferske oppdaterte anslaget for norsk økonomi.

RENTEN HAR SNUDD: De norske rentene har steget i halvannet år. Grafikken viser pengemarkedsrenten (Nibor), og den er nå på 1,37 prosent (mot 0,74 prosent på bunn).
RENTEN HAR SNUDD: De norske rentene har steget i halvannet år. Grafikken viser pengemarkedsrenten (Nibor), og den er nå på 1,37 prosent (mot 0,74 prosent på bunn).(FOTO: )

- Usikkerhet om den globale veksten gjør at markedet er mer skeptisk til om Norges Bank kan fortsette å heve rentene, mener sjefstrateg Erica Blombren Dalstø i SEB.

Sjeføkonom: Hundre prosent sikkert med renteøkning 21. mars

I rentemarkedet er 0,25-prosent-hoppet allerede «priset inn». Usikkerheten ligger i om Norges Bank følger etter med en ny økning allerede i september - og hvordan banken ser for seg at rentene vil utvikle seg fremover.

SPENNING: Den stiplede linjen er den såkalte rentebanen, eller hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover. Torsdag kommer en helt ny rapport, som kan få en justert rentebane.
SPENNING: Den stiplede linjen er den såkalte rentebanen, eller hva Norges Bank tror om renteutviklingen fremover. Torsdag kommer en helt ny rapport, som kan få en justert rentebane.(FOTO: )

De billigste boliglånene ligger nå rundt 2,4 prosent rente, hvis man har god sikkerhet. Du kan binde renten i tre år for rundt 2,6 prosent rente, fem år på 3,0 prosent og ti år for 3,4 prosent.

Sjekk selv: Boliglån på Finansportalen

Foreløpig har det vært mest lønnsomt å ha is i magen, men det er altså svært billig å forsikre seg mot renteøkning. Den nye pengepolitiske rapporten på torsdag vil gi en god pekepinn på hva Norges Bank tror.

Det er sannsynlig at banken hever den kortsiktige renten, men demper troen på enda høyere renter fremover (altså senker rentebanen).

I så fall kan det lønne seg å sitte på gjerdet litt til med flytende rente.

Når både renteanalytikere og Norges Bank stadig bommer på renteutviklingen, vil de fleste vanlige folk ha store problemer med å treffe topper og bunner i rentemarkedet.

  • Har man romslig økonomi, er det beste rådet å la renten flyte. Da sparer man «forsikringspremien» som ligger i fast rente, og må være med på opp- og nedturer.
  • Hvis man derimot ikke tåler renteoppgang, er det beste rådet å ta medisinen og binde renten. Tre år er nesten gratis.

Siden forrige pengemarkedsrapport har de internasjonale utsiktene blitt mer negative. Andre land holder igjen sin renteoppgang, og det norske boligmarkedet har roet seg. Norge har 62.000 helt ledige, og 3,5 prosents arbeidsledighet.

STERKERE KRONE: Den importveide kronekursen viser at import har blitt billigere de siste månedene. Det betyr også at norske varer har blitt dyrere i utlandet.
STERKERE KRONE: Den importveide kronekursen viser at import har blitt billigere de siste månedene. Det betyr også at norske varer har blitt dyrere i utlandet.(FOTO: )

Prisstigningen (justert for elektrisitet og avgiftsendringer) er på 2,6 prosent, og bare litt over målet til Norges Bank.

Kronekursen (målt mot en kurv av landene vi importerer varer fra) har styrket seg de siste måneden, og vil fortsette å styrke seg hvis de norske rentene settes opp.

Både mot euro og dollar har kronen styrket seg den siste tiden.

Norske eksportbedrifter liker ikke sterkere krone, for det betyr at norske varer blir dyrere og mindre konkurransedyktige.

SVAKERE EURO: De siste månedene har euro blitt billigere målt mot norske kroner. NB! Du får frem slike grafer ved å trykke på linjen med kurser øverst i skjermbildet under menyen.
SVAKERE EURO: De siste månedene har euro blitt billigere målt mot norske kroner. NB! Du får frem slike grafer ved å trykke på linjen med kurser øverst i skjermbildet under menyen.(FOTO: )

Alt i alt er det lite som tilsier at Norges Bank skal føre en aggressiv rentepolitikk fremover.

Jeg setter mine penger på 0,25 prosentpoeng opp på torsdag, men en lavere rentebane fremover.

Derfor tror jeg det lønner seg å ha is i magen og la renten flyte, hvis man har råd til å bomme.

Hva tror du? Skal rentene videre oppover, eller tror du at det bare er et blaff? Skriv et leserinnlegg!