Hver dag dør ca. 60 kvinner av utrygg abort. Dette er helt forferdelig. Rundt 45% av alle abortene er utrygge og utføres på farlige måter. Rundt 7 millioner oppsøker helsehjelp, og minst 22,000 kvinner dør hvert år av utrygg abort

Hva er utrygg abort?

Utrygg abort er å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i utrygge omgivelser. 97% av utrygge aborter skjer i utviklingsland. Utviklingsland er land som ikke har kommet like langt som for eksempel Norge og USA i utviklingen.

Nesten all utrygg abort skjer i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Det er forskjellige grader av utrygg abort. En tredjedel av abortene er mindre trygge. Det betyr at de enten blir utført av kvalifiserte helsepersonell, men på en utrygg eller utdatert måte, eller av en utrent person som bruker piller eller andre utrygge stoffer som skal fremkalle abort. I noen land kan kvinner bli fengslet fordi de ønsker å ta abort. Kvinner kan få opptil 30 år fengsel, og dette er urettferdig.

Hvorfor tar noen utrygg abort?

Det er mange forskjellige grunner til at noen kvinner ønsker å ta abort og det er et veldig vanskelig valg for veldig mange kvinner. Det er veldig mange som føler skam eller føler at de ødelegger for samfunnet. Leger uten grenser har vært i land som blant annet Colombia, Hellas, Mosambik og Sør-Afrika og der har de fått høre av pasientene sine at dette rammer alle kvinner. Gifte, ugifte, godt utdannede eller de med mindre utdannelse. Kvinner med barn, og kvinner uten barn. Noen blir uønsket gravid etter voldtekt og noen forteller at de har blitt presset til svangerskap. Andre har rett og slett ikke god nok økonomi eller føler seg ikke i stand til å ta vare på et barn alene. Det er også kvinner på flukt fra krig eller som befinner seg i en humanitær krise.

Leger Uten Grenser

21. Desember 1971 var en gruppe franske leger og journalister som grunnla leger uten grenser på grunn av krigen og hungersnøden i Biafra, Nigeria og i kjølvannet av flommen i dagens Bangladesh. De ville tilby hjelp uavhengig av rase, religion og politisk tilhørighet. De støtter kvinner og jenter som ønsker å ta abort. De fortalte også om hva de så. Leger uten grenser er HELT nøytrale og upartiske.

Alle må bry seg!

Strenge lover bidrar ikke til antall aborter går ned, men det fører bare til at antall utrygge aborter går opp og at flere kvinner skades eller dør. Tallene på dødsfallene i tilknytning til utrygg abort har sunket de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå. Denne krisen er årsaken til 1/12 mødre dødsfall, men selv om får ikke denne viktige krisen nok oppmerksomhet. Det synes vi er veldig dumt, og det må gjøres noe med. Norge og andre foregangsland bør sørge for at utrygg abort blir satt på saklisten og at flere bryr seg!

Kilder:

https://www.legerutengrenser.no/glemte-kriser/utrygg-abort.html lastet ned 15.10.19

https://www.fokuskvinner.no/aktuelt/saker/livsfarlige-abortalternativer/ lastet ned 15.10.19

Ukjent (2018), livsfarlige abortalternativer hentet fra: https://www.fokuskvinner.no/aktuelt/saker/livsfarlige-abortalternativer/ (15.10.19)