Jeg viser særlig til kommentar fra Håvard Solerød 8. april 2022. Kommentaren etterlater et inntrykk av at naboene er rettsløse. I folkeopplysningens navn fristet dette til en kommentar.

Mange vil si at ingen eier utsikten. Andre vil si at man ikke har et lovbestemt krav på å beholde utsikten. Men man er ikke uten rettigheter selv om politikerne har sagt sitt. Her vil nabolovens § 2 kunne komme deg til unnsetning.

LES OGSÅ: – Jeg takker dem for at de ødelegger verdiene vi har spart opp gjennom et langt arbeidsliv

Hvor stor vekt kommunen legger på at utsikten din forsvinner, varierer veldig. Plan- og bygningsloven sier at kommunen som hovedregel skal se bort ifra privatrettslige forhold. Men selv om byggesøknaden er godkjent av det offentlige, utelukker ikke det at byggeprosjektet fortsatt kan være i strid med nabolovens § 2. Dette har Høyesterett fastslått. Mange er ikke klar over dette tosporede systemet, og som kan medføre at mange naboer blir sittende med skjegget i postkassa. Dette kan medføre at naboen overtar «din» utsikt, og påfører deg et stort økonomisk tap.

LES OGSÅ: Kan barn i Tønsberg le nå?

Kan utsikten din reddes?

Når det er sagt, skal det en del til før vilkårene i nabolovens § 2 er oppfylt. Utsiktstapet må påføre deg en skade eller ulempe, og må være urimelig eller unødvendig. Du blir påført en skade hvis eiendommen din raser ned i verdi. Det å miste lys og utsikt vil de fleste oppleve som en ulempe. En plassering av et bygg kan være unødvendig hvis den som skal bygge har alternativer til plassering eller høyde. Kan utsikten din reddes ved at bygget blir lavere, f.eks. ved at en etasje kuttes ut, kan det være grunnlag for å kreve det etter nabolovens § 2.

LES OGSÅ: Riveglede og kassearkitektur har rasert Tønsberg siden 1950-åra

Andre momenter er hva som var påregnelig da du kjøpte din eiendom/leilighet. Lå det et bygg der allerede, var det kanskje ikke påregnelig at dette skulle rives og erstattes av et som blir høyere. I byer må man dog regne med en naturlig fortetting.

LES OGSÅ: Ordfører-Anne sier det har skjedd «fysiske tildragelser» i utbyggerstriden, men vil ikke si hva

Hva gjør du? Et godt råd er å bringe naboloven inn allerede når du får nabovarselet. Et annet godt råd er å få en takstmann/eiendomsmegler til å verdsette hvor mye eiendommen vil gå ned i verdi som følge av tapet av lys og utsikt. Det vil ofte åpne øynene til den som skal bygge, hvis det rasles med et større erstatningskrav for utsiktstapet. Hvis en dialog ikke fører frem, kan man vurdere å bringe saken inn for tingretten med krav om å stanse byggeprosjektet gjennom en midlertidig forføyning. Selv om du ikke når frem med et krav om endring av byggeprosjektet, kan det være grunnlag for å kreve erstatning for utsiktstapet,