Vidar Byholt og Lise Holm, fylkessekretær og fylkesleder i FO Vestfold har et debattinnlegg 9. april der de skriver at alle må ha rett til å velge sitt eget hjem – også mennesker med utviklingshemning.

Gruppen dem snakker om her er dem som definert i regjeringens kriteriedata til kommunenes inntektssystem som viser at det er 19.858 utviklingshemmede brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester i alderen 16 til 66 år som bor hjemme eller hos foreldrene.

Personer med lett utviklingshemming er klart den største gruppen av utviklingshemmede og de man kjenner til er i hovedsak personer med IQ på under 55 fordi det var denne gruppen som i all hovedsak bodde på institusjoner.

Når det gjelder personer med IQ i område 56-69 foreligger det ingen kunnskap rundt.

Det er derfor en fordel å innhente kunnskap fremfor å uttale seg på et sviktende grunnlag.