Utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Jill Eirin Undem bruker stolt sine opplevelser som utvalgsleder for opplæring da hun talte til Sps landsmøte. Det kan vi lese av TB sin artikkel 07.06. Du kan lese at hun har mange vonde opplevelser som utvalgsleder.

Jeg blir provosert.

Ja, det er meg du referer til på landsmøtet og i artikkelen i TB. Det er jeg som er pappan som hadde tårer i øynene når jeg representerte Ringshaug skole som leder av FAU.

Du referer derimot ikke til hva som ble sagt forut for at jeg tok til tårene. Hvorfor utelater du dette?

Kan det ha seg at det ville blitt et dårlig politisk poeng?

Som leder for oppvekst og utdanning i kommunen, har du ansvaret for nettopp å holde kommunen innenfor loven for grunnskolen. Lærernormen er en konkret lov å forholde seg til. Her vet du, som utvalgsleder, at kommunen bryter loven, hver dag. Likevel står du på sidelinjen og ser på. I tillegg drar du inn mine tårer for å fiske billige stemmer. Er ikke det drøyt over streken?

Du vet at lærernormen brytes på flere skoler i kommunen, herunder Ringshaug skole. Jeg vet at du vet, fordi dette er rikelig belyst den siste tiden. I kommunestyret, budsjettet til kommunen, brev fra statsforvalteren, i kontrollutvalget og flere andre møter hvor du har vært til stede.

Mine tårer kommer i ren frustrasjon over at kuttene har gått for langt i grunnskolen.

Når dette ble påpekt for n'te gang, kom du med en politisk bortforklaringsrekke som ville fortjent en plass i Guinness rekordbok. Du sendte problemet videre som om det var en lek. En stollek med feige regler. En stollek der musikken aldri stopper.

Du skjønner det Jill Erin Undem. Mens du bruker tiden din på mine tårer og politisk valgflesk, fortsetter lovbruddene med uforminsket styrke mot barn og unge her i Tønsberg. Og det meg deg som dirigent.

Skal du vinne min stemme, må det handling til. Jeg lar meg ikke lure av noen tårer i Tønsbergs Blad.