Digitalisering er framtida – men også samtida. For å kunne tilby innbyggerne gode og trygge tjenester, må kommunene satse digitalt. Det er store ulikheter mellom kommuner. Et mindretall blir stadig bedre digitalt, mens mange er usikre på hvordan de skal gjennomføre digitaliseringsprosjekter og henger etter. Skal kommunene lykkes, må beslutninger ta utgangspunkt i solid fagkunnskap og bred medarbeiderinvolvering.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 90 000 medlemmer. Vi er opptatt av at kommunene og fylkeskommunene

- Må etablere kommunalt og regionalt IKT-samarbeid og gjøre felles innkjøp. Mer samarbeid gir bedre og billigere løsninger.
- Velger felles IKT-plattformer og at det vises politisk vilje til å prioritere midler til både nye investeringer og drift.
- Beholder tilstrekkelig IKT-kompetanse til å ivareta langsiktig styring, IKT-sikkerhet og myndighetsutøvelse selv om tjenester outsources.
- Velger digitale tjenester som kan brukes av alle.


Snart er det kommune- og fylkestingsvalg. NITO er en politisk uavhengig organisasjon, men våre medlemmer er viktige velgere. For å gjøre valget lettere ber vi partiene i Vestfold svare på følgende:

Hvordan vil ditt parti at kommunens tjenester skal digitaliseres de neste årene?