Influensa tar livet av i gjennomsnitt 900 mennesker i Norge hvert år. I 2017 førte et usedvanlig langvarig utbrudd til at nær 1400 mistet livet. Kari Korneliussen er kardiologisk sykepleier på hjertesviktpoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold. Hun følger opp kronisk syke hjertesviktpasienter, og treffer dermed mennesker som er spesielt utsatt for influensa hvis de ikke har vaksine.

– For to år siden var det ekstra ille, men hvert år opplever jeg at pasienter dør av influensa der det kunne vært unngått. Flere andre blir unødvendig syke og får varig forverring av hjertesvikten, forteller Korneliussen.

Korneliussen jobber med en gruppe mennesker som er alvorlig syke og hvor mange ikke lever så lenge. Hun opplever det som ekstra vondt når forverring skyldes influensa, som kunne og burde vært unngått:

– Jeg synes det er veldig trist og helt unødvendig. Når noen mister livet og det skyldes influensa og forverring av hjertesvikt og de har vært hos meg, så tenker jeg kanskje: kunne jeg ha informert om vaksinen enda bedre?

Spesielt utsatt

Det er særlig de eldre og kronisk syke som er utsatt ved influensa. De som har hjertesvikt har dårlig kapasitet fra før av, fordi hjertet pumper dårligere.

– Hvis de får en ekstra belastning fra en infeksjon som influensa på toppen av dette, så blir mange veldig mye dårligere. Og det er ikke sikkert de blir like bra som før de hadde influensaen engang, forklarer Korneliussen.

Hvert år ligger de medisinske avdelingene fulle av pasienter med hjertesvikt eller andre kroniske sykdommer som blir smittet med influensa. Når disse menneskene får influensa blir mange veldig syke. De kan få lungebetennelse, forverret nyrefunksjon og andre alvorlige komplikasjoner.

– Jeg ville vært livredd om jeg hadde hjertesvikt og fikk influensa, forteller Korneliussen.

Fakta om influensa

  • Hvert år smittes 5-10 prosent av alle voksne og omtrent 20 prosent av alle barn med influensa.
  • Cirka 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales årlig influensavaksine. Dette gjelder særlig kronisk syke, gravide og alle over 65 år.
  • Helsepersonell og pårørende til syke oppfordres også til å ta vaksinen, selv om de ikke er i risikogruppen.
  • Gjennomsnittlig effekt av influensavaksinen er 60 prosent. Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. Vaksinasjon kan likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom.

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Hun opplyser at også helsepersonell og pårørende til syke bør ta vaksinen, da man risikerer å bli bærer av viruset og smitte andre uten selv å bli syk:

– Vi tar dette veldig alvorlig, på hjertemedisinsk avdeling har vi nå snart 100 prosent dekningsgrad av vaksine blant personalet.

Mange myter

Influensavaksinen er meget sterkt anbefalt for alle med hjertesvikt og andre kroniske sykdommer, og spesielt eldre over 65 år. Korneliussen forteller at hun på denne årstiden alltid informerer ekstra om influensa, og forsøker å huske det med alle som er inne til kontroll:

– De fleste lar seg overtale til å ta den, og mange tar vaksinen. Men bare den siste tiden har jeg møtt flere som vegrer seg. Og det til tross for saklig informasjon. Da tenker jeg: at dere tør, risikere å få influensa når dere har hjertesvikt. Det er jo nå dere må ta den, for at den skal virke når influensaepidemien kommer ved juletider eller over nyttår.

Det er flere myter rundt vaksinering som fører til at folk vegrer seg. Mange tror at de har fått influensa av selve vaksinen. Det er ikke mulig, da vaksinen ikke inneholder et aktivt virus. En del av de som anbefales vaksinen er eldre eller syke fra før av, og vil lett få infeksjonssykdommer på høsten, som de så tror skyldes vaksinen. Det stemmer heller ikke at en lett influensa styrker immunforsvaret, og viruset endrer seg år for år, ifølge Korneliussen.

– Den årlige influensavaksinen er kjempeviktig. Helsevesenet hadde ikke satset så tungt på dette hvis ikke det fungerte. Det koster samfunnet at alle skal ha influensavaksine, men det koster så mye mer at så mange blir syke!

Les også

Derfor er vaksinering ingen privatsak