Gå til sidens hovedinnhold

Vaktbikkja Tønsbergs Blad - talerør for de som ingen stemme har

Til tross for en bred debatt valgte den som kunne ha opplyst saken best, nemlig Arbeiderpartiets utvalgsleder Trude Viola Antonsen, å forholde seg rungende taus.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det stormer i Tønsberg-politikken om dagen. Folkevalgte funksjonshemmede og eldre mener seg frarøvet mulighetene som kommuneloven gir dem til å utøve sine plikter og kreve sine rettigheter. Posisjonspartienes svar på kritikken kom siste uke i kommunestyret i form av kutt i antall utvalgsmedlemmer.

Vaktbikkja TB

Den alvorlige konflikten er på forbilledlig vis dekket av lokalavisa vår, Tønsbergs Blad. Fra de første oppslagene med fortvilte rådsmedlemmer på forsommeren i fjor til lørdagens nyhet om at opposisjonspartiene har bedt Statsforvalteren om å vurdere lovligheten av å redusere antall rådsmedlemmer midt i valgperioden.

Les også

Krever lovlighetskontroll av vedtak: – Saken er ikke forsvarlig utredet

Med dette har Tønsbergs Blad ivaretatt sin viktigste oppgave; å være vaktbikkje i kommunen vår. I praksis betyr dette å informere om det som skjer og å avdekke kritikkverdige forhold. Og sist, men ikke minst som det formuleres i Vær Varsom Plakatens paragraf 1.5, å «beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».

For eldre og funksjonshemmede som opplevde at de ikke nådde fram med sine synspunkter i rådet de er medlem av, ble Tønsbergs Blad «talerstolen» de trengte for å bli hørt. Og gjennom kritisk journalistikk rettet mediehuset søkelyset mot kommunen for eventuelt å avsløre maktmisbruk og svakheter i systemet.

Å være talerør for dem som ingen stemme har, er en sentral del av pressens samfunnsoppdrag. Det sikrer at vi innbyggere og våre folkevalgte ikke så lett glemmer de som sliter. Ja, slik kritisk journalistikk er simpelthen en forutsetning for å bekjempe diskriminering og utenforskap.

Les også

Politikerne besluttet å kutte i rådene: – Vi er bekymret for funksjonshemmedes muligheter i Tønsberg

Å se at Tønsbergs Blad i en tid hvor journalistisk kvalitet og troverdighet er under angrep, opptrer som en kritisk og analytisk vaktbikkje, er en sann glede.

Oppsiktsvekkende

Ifølge regjeringens hjemmesider er det behov for egne folkevalgte råd for funksjonshemmede og eldre, fordi de ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. Formålet med rådene er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder disse gruppene. Dette for å sikre at deres synspunkter blir ivaretatt i kommunale- og fylkeskommunale prosesser.

På denne bakgrunn er det høyst beklagelig at rådsmedlemmer i Tønsberg har funnet å måtte trekke seg fra sine verv. Og videre at det har vært vanskelig å finne erstattere. Men derfra og til at det politiske flertallet velger å redusere antall medlemmer i stedet for å løse de oppståtte konfliktene, er ikke mindre enn oppsiktsvekkende.

Et godt råd

Et godt råd til det politiske flertallet i kommunen vår kan være å vende tilbake til Tønsbergs Blads nyhetsoppslag i fjor og lese hva som hevdes der. Om ikke for annet så for virkelig å ta inn over seg budskapet fra rådsmedlemmer. For selve konflikten er ikke løst selv om antall rådsmedlemmer kuttes. Årsakene ligger der fortsatt!

Slik lyder titlene på de to nyhetsoppslagene:

«Rådet skal egentlig ta vare på de eldre, men nå slår Håkon alarm: – Det er det sosialistiske som fremheves» og «Egentlig skal de ivareta eldres interesser, men Trude Viola får kritikk for å være for politisk: – Jeg er en arbeiderpartidame inn i ryggmargen».

Rungende taushet

I Norge har vi ingen demokratisk tradisjon for å velge én sjef som er sjefen over alle sjefer. Men på bakgrunn av utsagnene til rådsmedlemmene, formidlet av TB, kan det være grunnlag for å stille spørsmål om for mye makt er samlet på en hånd i den store og viktige omsorgssektoren her i Tønsberg. For her er én og samme person leder for Utvalg for mestring, helse og omsorg samt medlem av Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Eldrerådet.

Les også

De skal snakke for de eldre og funksjonshemmede, nå vil kommunen ha færre av dem: – Vi blir skviset ut

Kan dette være årsaken til at rådsmedlemmene opplever at deres kritiske perspektiver blir borte og at flere trekker seg fra sine verv?

Disse og andre spørsmål kunne vi fått svar på i siste kommunestyremøte da saken om reduksjon av antall rådsmedlemmer var oppe til behandling. Men til tross for en bred debatt valgte den som kunne ha opplyst saken best, nemlig Arbeiderpartiets utvalgsleder Trude Viola Antonsen, å forholde seg rungende taus.

Arroganse

Den slags arroganse fra en fremtredende folkevalgt kler Tønsberg-politikken dårlig. For vi snakker ikke om en fillesak! Men om kommunens lovpålagte plikt til å legge til rette for et mer inkluderende samfunn.

Og så lenge det ikke er politisk vilje og evne til å finne årsakene til konflikten, er det ingen ting som tyder på at stormen vil legge seg med det første.

Kommentarer til denne saken