Våle prestegård

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

■ Våle prestegård er en tidligere prestegård, som ble skilt ut som egen gård på 1300-tallet. Gården ligger langs Gjeldstadveien, 700 meter nordvest for Våle kirke.

■ Hovedhuset, sidebygningen, stabburet og brønnhuset er fredet.

■ Driftsbygningen er verneverdig.

■ Mesteparten av hovedbygningen er trolig fra 1737. Her overnattet kong Fredrik V da han var på gjennomreise i 1749.

■ Årringer fra tømmeret i sidefløyen viser at den er fra 1641. Dette er den eldste høgstue som er funnet i Norge. Stabburet er oppført på 1700-tallet og brønnhuset på 1900-tallet.

■ Rundt tunet ligger mange gravhauger.

■ Gården fremstår som et bygdemuseum, der flere eldre redskaper fremdeles er i bruk.

■ Stiftelsen Våle Prestegård overtok eiendommen på 1990-tallet.

■ Våle prestegård er Re kommunes tusenårssted.

■ KILDE: Wikipedia