Drammens Tidende spurte de unge om hvorfor. Svarene vi fikk var mange, men det som gikk igjen var et savn etter informasjon.

Ungdom savnet rett og slett informasjon som appellerer til deres aldersgruppe.Derfor har avisen laget en animasjonsvideo, samt en oversikt over de forskjellige partiene.

Politikk trenger ikke alltid være så kjedelig og vanskelig, skjønner du.

Når man snakker om politikk er det vanlig å bruke begrepene høyre- og venstresiden. Dette for å kartlegge hvor partiene ligger i det politiske landskapet.

Høyresiden har tradisjonelt lagt vekt på dette:

 • Frihet for det enkelte individ og vern om det bestående samfunn.
 • Privat eiendomsrett og privat næringsliv.
 • Markedsøkonomi med fri konkurranse og lite offentlig regulering.

Venstresiden har tradisjonelt lagt vekt på dette:

 • Staten leder styringen av økonomien i samfunnet.
 • Tilbudet av velferdsgoder skal være et offentlig ansvar.
 • Staten regulerer næringslivet med blandingsøkonomi.

Usikker på hva du skal stemme? Prøv velgerhjelpen vår her!

De ulike partiene mener mye, om mye. Men hva er det de egentlig står for, og hvem er de?

Rødt:

Leder: Bjørnar Moxnes
Ungdomsparti: RU
Leder i RU: Seher Aydar
Kjendiser som stemmer rødt: Egil «Drillo» Olsen (Landslagstrener), Davy Wathne (Nyhetsanker TV2), Knut Nærum (Komiker)  
Ideologi: Rødt presenterer seg som et radikalt sosialistisk parti, og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk samfunn. Rødt er mot både dagens rovkapitalisme og statssosialisme ovenfra, og vil bygge sosialisme nedenfra i Norge. Vanlige arbeidsfolk burde få mer makt, banker og kapitalister burde få mindre.
Viktige hjertesaker i dette valget: Kamp mot Forskjells-Norge. Rødts mål er at den offentlige skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle.
Kritikk: Rødt har foreløpig ingen kandidat på Stortinget, og mye av kritikken fra de andre partiene går på at rødt er et radikalt parti som er for væpnet revolusjon.
Fun facts:

 • Norges yngste parti, stiftet i 2007.
 • Rødt er det nye navnet, som erstattet RV og AKP.
 • Moxnes er glad i ordspill, og viser det ved å kritisere kommuneøkonomien: «Vi er et land som svømmer i penger, men som ikke har råd til å lære ungene våre å svømme.»

Sosialistisk Venstreparti:

Leder: Audun Lysbakken
Ungdomsparti: SU
Leder i SU: Andreas Halse
Kjendiser som stemmer SV: Hans Olav Lahlum (Forfatter), Charter Svein. (Tv-personlighet)
Ideologi: SV definerer seg som et sosialistisk, feministisk og antirasistisk miljø- og fredsparti. Partiet er tilhenger av radikal omfordeling, tiltak mot klimaendringer, likestilling mellom kjønnene, nedrustning og antirasisme
Viktige hjertesaker dette valget: SV satser på et skikkelig skoleløft, med fokus på lærere. De ønsker høy lærertetthet med 20 elever pr. lærer.
Kritikk: De skjønner ikke at folk kjører bil fordi de må, ikke fordi det er så moro å stå i kø. Folk har forskjellige behov, og politikere må hjelpe dem, ikke lage livet surt for dem. Struping av biltrafikken lager bare mer kø på jernbanen som allerede er stapp full, og er en meningsløs politikk. – Geir Hågen Karlsen, FrP.
Fun facts:

 • Første dagen på jobb som finansminister, ville Kristin Halvorsen gå til jobb istedenfor å bli hentet av statsrådbil. Hun hadde kritisert denne ordningen, og mente det var sløsing med penger. Hun ble angrepet og fikk en kake i bakhodet. Etter dette må alle statsråder bli hentet hjemme, og kjørt til jobb på grunn av sikkerhetsmessige hensyn. Den dag i dag har sjåførene «Halvorsen-kake» en gang i oktober

Miljøpartiet De Grønne:

Leder: Hanna Elise Marcussen
Ungdomsparti: Grønn Ungdom
Leder i Grønn Ungdom: Hallvard Surlien og Ingrid Ophaug Dahl
Ideologi: Ideologien til De Grønne er basert på fire grunnsøyler: økologisk klokskap, sosial rettferdighet, grasrotdemokrati og ikkevold. De ser på oss selv som blokkuavhengige, og ønsker å erstatte rød/blå-aksen med en grønn/grå-akse som tar utgangspunkt i bærekraft.
Viktige hjertesaker dette valget: Det viktigste for De Grønne i dette valget er å gjøre Norge til et bærekraftig land.
Kritikk: «De står for en lite nyskapende og passiv vernepolitikk og anklager De Grønne for å føre en distriktsfiendtlig politikk. Naturvernfilosofien deres er akkurat den samme som i andre typiske vernepartier hvor alt handler om det klassiske miljøvernet fremfor et bærekraftig naturbruk» – Erling Sande (Sp)
Fun facts:

 • Da det tyske søsterparti slo gjennom på 80-tallet gikk de rundt i ullgensere, langt skjegg og tok med seg store planter inn i Riksdagen.
 • Det svenske søsterpartiet leide inn et sambaorkester som de marsjerte med fra partikontoret og inn i Riksdagen.
 • Joscha Ficher i De Grønne i Tyskland avla ed som utenriksminister i joggesko.

Arbeiderpartiet:

Leder: Jens Stoltenberg
Ungdomsparti: AUF
Leder i AUF: Eskil Pedersen
Kjendiser som stemmer Ap: Lage Fosheim (musiker), Kurt Nilsen (musiker), Jan-Fredrik Karlsen (musikkprodusent), Frank Aarebrot (valgforsker)
Ideologi: Ideologien til Ap bygger på sosialdemokratiske verdier. Partiet har særlig arbeidet for generelle velferdsordninger og sosiale rettigheter, gjennom nært faglig-politisk samarbeid med LO. Arbeiderpartiet har samtidig vært en forkjemper for den norske blandingsøkonomien.
Viktige hjertesaker dette valget: Sikring av arbeid til alle. Ap vil skape morgendagens arbeidsplasser, gjennom en aktiv næringspolitikk der de satser på områder hvor Norge har naturlige fortrinn.  
Kritikk: Ap har fått sterk kritikk fra sine regjeringskollegaer etter at de åpnet for utredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. «Jeg vil ikke at det skal være noen tvil om at Buskerud Senterparti står på fiskens side i konflikten mellom olje og fisk. Det er å prioritere for fremtiden» – Per Olaf Lundteigen (Sp).
Fun facts:

 • Som et stunt i valgkampen har Stoltenberg tatt på seg jobben som taxisjåfør, dette for å komme nærmere den vanlige mann i gata.  
 • Arbeiderpartiets storhetstid varte fra 1945–1965. Da regjerte de alene, med unntak av et mindre opphold i 1963.
 • Arbeiderpartiet hadde Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland.

Senterpartiet:

Leder: Liv Signe Navarsete
Ungdomsparti: Senterungdommen
Leder i Senterungdommen: Sandra Konstance Nygård Borch
Ideologi: Senterpartiet har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene. Partiet plasserer seg i sentrum, og har ingen uttalt ideologi. De setter mennesket og miljøet i sentrum og hensynet til naturgrunnlag og miljø må overordnes andre kortsiktige hensyn.
Viktige hjertesaker dette valget: Ønsker en aktiv distriktspolitikk, der all kompetent arbeidskraft blir tatt i bruk.
Kritikk: Senterpartiet fikk krass kritikk av Frp når de ville legge inn forslag om å forby pappvinen. «Det blir det helt feil å fokusere på å forby en helt lovlig vare, for å redusere alkoholbruken og rusproblematikken» – Kari Kjønnaas Kjos (Frp).
Fun facts:

 • Ola Borten Moe poserte i sexy positurer for kalenderen til senterungdommen.
 • Youtube-klippet av en sinna partileder, Liv Signe Navarsete, er sett over 70.000 ganger.

Kristelig Folkeparti:

Leder: Knut Arild Hareide
Ungdomsparti: KrFU
Leder i KrFU: Elisabeth Løland
Kjendiser som stemmer KrF: Ckristian Ingebritsen (musiker), Alexander With (musiker)
Ideologi: KrF er et kristendemokratisk parti. Politikken og ideologien bygger på at alle mennesker er like verdifulle og har like stor verdi.
Viktige hjertesaker dette valget: KrFs hjertesak dette valget er kampen om et samfunn med plass til alle. Derfor ønsker de ikke at staten skal tilby tidlig ultralyd (før uke 12) til alle gravide.
Kritikk: Sp har nylig gått ut og kritisert KrF for å ønske et samarbeid med Frp i en borgerlig regjering. «At KrF, med deres verdier kan samarbeidet med Frp, som er et parti så langt unna deres verdisyn på mange punkter, skjønner jeg ikke» – Liv Signe Navarsete (Sp).
Fun facts:

 • Det er en vandrehistorie om at KrF stemte imot fargefjernsyn, men KrF selv mener at det var Venstre som stemte mot dette.
 • Da Hareide tok over partileder rollen beroliget han sine kolleger med å si: «Dette kommer til å gå bra. Jeg har Kjell Magne sin sveis og Valgerd sin stemme».
 • Hareide sammenligner den rødgrønne regjeringen med Robin Hood. «De rødgrønne har bare gjort halve jobben til Robin Hood. De har tatt fra de rike, men glemte å gi til de fattige.»

Venstre:

Leder: Trine Skei Grande
Ungdomsparti: Unge Venstre
Leder i Unge Venstre: Sveinung Rotevatn 
Kjendiser som stemmer venstre: Alex Rosen (tv-personlighet)
Ideologi: Venstre er et sosialliberalt parti. Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.
Viktige hjertesaker dette valget: Den viktigste hjertesaken for venstre dette valget er kampen mot klimaendringer, og at Lofoten ikke åpnes for oljeboring.
Kritikk: «Jeg må innrømme at jeg er bekymret fordi det er krefter i Venstre som vil si ja til aktiv dødshjelp, som vil si ja til legalisering av narkotika, som sier ja til surrogat, som sier ja til full og fri skjenking.» – Knut Arild Hareide (KrF)
Fun facts:

 • Venstre er landets eldste parti, og ble stiftet i 1884.
 • Venstres partiprogram er fram til nå, kåret til å være best på miljø og klima, best på næring og skatt (sammen med Høyre), best på psykisk helse og best på kollektivtrafikk.

Høyre:

Leder: Erna Solberg
Ungdomsparti: Unge Høyre
Leder Unge Høyre: Paul Joakim Sandøy
Kjendiser som stemmer Høyre: Anne B. Ragde (Forfatter) Arne Hjeltnes (Programleder)
Ideologi: Partiet setter folkestyret, eiendomsretten og den personlige frihet høyt, og maktforholdet mellom staten og individet har blitt fremhevet som den ideologiske kjernen i Høyre. Partiet oppfatter seg som motstander av sosialismen, og identifiserer seg selv som et borgerlig parti
Viktige hjertesaker dette valget: Høyre satser på et lærerløft i skolen. Høyres mål er at den offentlige skolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle.
Kritikk av Høyre: «Høyre vil bruke 25–100 milliarder årlig i skattelette i stedet for offentlig velferd.» – Jens Stoltenberg (Ap).
Fun facts:

 • Høyres partiprogram, er fram til nå kåret til og været det partiet (sammen med Venstre) som er best på næring og skatt.

Fremskrittspartiet:

Leder: Siv Jensen
Ungdomsparti: FpU
Leder FpU: Himanshu Gulati
Kjendiser som stemmer Frp: William Kristoffersen (vokalist i Ole Ivars), Martin Schanche (rallysjåfør), Steven Akles (musiker)
Ideologi: Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på mer valgfrihet, og mindre statlig styring.
Viktige hjertesaker dette valget: I dette valget er eldreomsorg Frps viktigste hjertesak. De mener at det er viktig at eldre og pleietrengende får den hjelpen de trenger, når de trenger det.
Kritikk: Høyres innvandringspolitiske talsmann, Michael Tetzschner, mener deler av Fremskrittspartiets innvandringspolitikk bryter med internasjonale forpliktelser og vil hemme integrering.
Fun facts:

 • Frp var det partiet som først tok til orde for å liberalisere kringkastingsloven, som medførte at private også skulle få drive radio- og TV-stasjoner.
 • Frp er det partiet som spør og «graver» mest i Stortinget. De mest ivrige de siste fire årene er Bård Hoksrud med 336 spørsmål, og Ketil Solvik-Olsen med 332 spørsmål.
 • Youtube-klippet hvor Frp-mann og rallysjåfør Martin Schanche slår til Torgeir Micaelsen etter en skoledebatt på Åssiden videregående skole er sett over hundre tusen ganger.

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Prøv velgerhjelpen vår her!

Når du går til stemmelokalet ditt den 9. september har du to regjeringsalternativer:

1) Rød-Grønn regjering: Den regjeringen som i dag består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette er den regjeringen som har styrt nå i 8 år, og går inn for 4 nye år.

2) Blå-Grønn regjering: Dette regjeringsalternativet består av Høyre, Frp, Venstre og KrF. Det er fortsatt noe uklart hvem som ønsker å samarbeidet med hvem.

Kilder: Grunnlov og styreform av Trond Nordby, Nettsidene til partiene og Wikipedia