Seks menn og én kvinne fra fylket skal danne den nye Vestfoldbenken på Stortinget.

To fra Høyre

Fra Vestfolds største parti, Høyre, er det Svein Flåtten og Kårstein Eidem Løvaas som fikk plass på Stortinget:

Svein Flåtten (68) er opprinnelig fra Andebu, men bosatt i Sandefjord. Han er bedriftseier. Siden 2001 har han vært stortingsrepresentant, men han har mangeårig erfaring fra lokalpolitikken i Sandefjord. I den siste perioden på Stortinget har Flåtten vært medlem av næringskomiteen, der han har vært første nestleder.

Kårstein Eidem Løvaas (45) er opprinnelig fra Sør-Odal, men bosatt på Teie. I 1980-årene var han aktiv i Unge Høyre. Han ledet blant annet ungdomspartiet på Kongsvinger. Fra 2007–2011 var han leder i hovedutvalg for oppvekst og kultur på Nøtterøy, der han var kommunestyrerepresentant. Løvaas har vært programleder og journalist i P4 siden 1994.

LES OGSÅ: Fuktig avslutning på valgvaken

To fra Fremskrittspartiet 

Fra Vestfolds tredje største parti er det Anders Anundsen og Morten Stordalen som har sikret seg plass på Stortinget:

Anders Anundsen (37) er utdannet jurist, og kommer fra Larvik. Der satt han i kommunestyret fra 1999. Anundsen var formann i Fremskrittspartiets ungdom fra 1998 til 1999. Samme år ble han valgt inn i Larvik kommunestyre. Anundsen har vært medlem av Vestfold fylkesting fra 1995. Mellom 1997 og 2001 var han vararepresentant til Stortinget. I 2005 ble han valgt inn som fast Frp-representant til Stortinget. I den siste valgperioden har Anundsen vært leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Morten Stordalen (44) fra Re er selvstendig næringsdrivende, og har vært vararepresentant til Stortinget siden 2009. Samtidig har han vært varaordfører i Re, der Senterpartiets Thorvald Hillestad sitter med klubba til vanlig.

LES OGSÅ: Vestfold-velgerne flinkere enn de fleste

To fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet, Vestfolds nest størst parti får inn Dag Terje Andersen og Sonja Mandt:

Dag Terje Andersen (56) fra Lardal. Han begynte sin politiske karriere som leder for Lardal Ap i 1981, og fra 1987 til 2002 var han ordfører i kommunen. Fra 1992 til 1997 og i 2002 jobbet Andersen som skogsarbeider. I 2008 ble han valgt som stortingspresident.

Sonja Mandt (52) er fra Larvik. Hun ble innvalgt på Stortinget fra Vestfold i 2005 og gjenvalgt ved stortingsvalget 2009. Mandt er fylkesleder i Vestfold Arbeiderparti. Hun arbeidet som produksjonsarbeider ved Nestlé Findus A/S 1980–1987 og som sykepleier ved Sykehuset i Vestfold, Larvik sykehus fra 1995.

LES OGSÅ: – Ergerlig å miste tredjemandatet

Én fra Kristelig Folkeparti

Det var flere som håpet å kapre utjevningsmandatet. Den heldige vinneren ble Anders Tyvand fra KrF:

Anders Tyvand (33) er journalist og medieviter. Han er utdannet master i medievitenskap ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og leverte en masteroppgave tilknyttet forskningsprosjektet "Til rikdom og besvær: petroleumssektorens nye omdømmeproblematikk". Tyvand har vært tilknyttet Vårt Land og Tønsbergs Blad som journalist, og har vært politisk rådgiver på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Han jobber i dag for et informasjonsbyrå i Tønsberg, og er medlem av bystyret.

LES OGSÅ: – Dette blir en bingokveld