Hvordan ville de unge ha endret på Tønsberg?

Vi har loddet stemningen om hva de unge er opptatt av før valget, og gitt tre politikere muligheten til å si hva de vil gjøre for å tale de unges sak.