Flere meldinger om manglende Høyre-lister: – Manglende respekt for demokratiet

Tre personer har i løpet av valgdagen oppdaget at Høyre-stemmesedler var fjernet.