Arbeiderpartiet ville ikke engang snakke med SV: – Hestehandelen etter hvert valg er en råtten side av politikken

Sentrale SV-ere er svært skuffet over å bli satt på gangen under forhandlingene etter valget.