En fireåring trengte hjelp på do, en annen hadde veltet melkekoppen sin og en femåring var på vei opp i ei hylle for å hente ned fargeblyanter selv, lei av å vente på den voksne. Det var ikke noen ledige armer til å ta imot en treåring som ikke ville slippe pappas hånd den morgenen.

Slike morgener finnes hver eneste dag, i mange av Tønsbergs barnehager. Det vet vi i Foreldreutvalget for barnehager i Tønsberg (FUB). Vi kan supplere med ettermiddager der det ikke er mulig for foreldre å få kommunisert med personalet, fordi en ansatt er alene på avdelingen sammen med barna. Vi kan også plusse på med planlagte aktiviteter i løpet av dagen som må avlyses, fordi det ikke er forsvarlig antall ansatte på plass til å gjennomføre.

LES OGSÅ: Disse 122 punktene vil den nye Tønsberg-makten gjennomføre i løpet av fire år – se hele den politiske plattformen her

Eller alle de gangene et barn får beskjed om å vente – for ørtende gang, fordi den ene ansatte som er der ikke har mer enn to armer. Eller alle de gangene konflikter kunne vært forebygget, erting og utestenging kunne vært hindret, barnetårer og vonde følelser kunne vært unngått – dersom de ansatte hadde vært litt flere. Kan det virkelig være så galt da, sier kanskje du. Svaret er ja – og dette er bare toppen av alt de ansatte ikke rekker, selv om rammeplanen sier at de skal.

LES OGSÅ: Det står overraskende dårlig til med økonomien i Tønsberg – verre enn de fleste hadde trodd

Bemanningsnormen lite verd

I 2018 ble det lovfestet en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene: Tre barn per ansatt under tre år, seks barn per ansatt over tre år. Normen gjelder imidlertid på barnehagenivå, ikke på avdelingsnivå, og den sier heller ingenting om hvor store deler av dagen det skal være slik. Det betyr at med møtetid, matpause, plantid for pedagoger, sykdom og annet fravær fra nærkontakten med barna, er det kun noen få timer om dagen personalet reelt sett er antallet normen sier.

I noen barnehager måtte det suppleres for å tilfredsstille den nye normen, men for langt de fleste barnehagene var dette et antall ansatte per barn man allerede hadde, altså ingen særlig økning av antallet voksne. Normen er en minimumsnorm, men fungerer dessverre som en standard. Mange foreldre og ansatte protesterte og mente normen burde vært bedre, det vil si hatt færre barn per ansatt, og FUB Tønsberg har hele tida sagt at normen bør gjelde hele dagen, ikke bare noen timer.

LES OGSÅ: Tilskuddet per barn under tre år blir mer enn 16.000 kroner lavere i gamle Tønsberg enn i gamle Re

Stor var derfor gleden her i utvalget da den nye posisjonen i Tønsberg etter valget hadde full bemanningsnorm hele dagen som ett av sine punkter i samarbeidsplattformen sin. Og det er grunn til et par rosende ord, for Tønsberg er første kommune ut i landet til å ha dette som mål. FUB Tønsberg og byens barnehageforeldre hadde blitt hørt!

Så kom realiteten. Budsjettkutt på to prosent i alle virksomheter i 2020. Stram økonomi. Lite rom for å innfri gylne valgløfter. Vel. Her er en realitetsorientering fra FUB Tønsberg. Dere er mange erfarne politikere i posisjon. Budsjettet kan neppe ha vært en fullstendig overraskelse. Dere har fire år på dere, men det nytter ikke å vente tre og et halvt med å innfri alle løfter. Vi forventer at løftene er mer enn bare løfter; vi forventer å se en plan for å oppfylle dem og vi forventer å se at dere starter på en ny vei nå.

LES OGSÅ: Bemanningsnorm hele dagen til barns beste

Vil koste 90 millioner

Det er estimert at full bemanningsnorm i alle barnehager hele dagen vil koste 90 millioner kroner. I rådmannens budsjettforslag er det ikke satt av eneste krone til oppbemanning. Det foreslås dog at det ikke gjøres større kutt i barnehagene neste år, mens det som nevnt kuttes i alle andre virksomheter. Et signal, i beste fall, men samtidig status quo. Treåringen som ikke slipper pappas hånd er ferdig i barnehagen allerede, om vi skal bevege oss i et slikt tempo.

FUB Tønsberg slår seg ikke til ro med at posisjonen ikke fant en løsning på å innfri et slikt viktig løfte de selv har gitt, og vi slår oss ikke til ro med argumenter om at kommuneøkonomien ville vært mye bedre med en annen regjering. Det er innfrielsen av dette løftet vi vil måle dere på, det er med dette løftet dere selv sier noe om hva dere vil måles på.

LES OGSÅ:

Så vil vi til slutt minne om Nye Tønsbergs slagord: Der barn ler! Det sier noe viktig om hva vi vil være. Men Tønsberg blir ikke det av å bare ha dette som slagord. Som foreldre i kommunen vil vi gjerne tenke at ja, slagordet stemmer; her strekker vi oss litt ekstra for de minste, her gjør vi noe mer enn for eksempel å følge en minimumsnorm som alle barnehager i hele landet faktisk må følge.

Som en forelder som vurderer Tønsberg som bosted, ville vi hatt svar på nettopp hva kommunen gjør her for å skape latteren. Det bør det finnes et godt svar på lenge før fire år er gått. Svaret bør dere politikere starte med å skape under budsjettbehandlingen torsdag 12. desember. Det er vår soleklare forventning til dere.