Gå til sidens hovedinnhold

Vallø må utvikles slik at området legger til rette for følelsen av tilhørighet og inkludering

Lykken er blanke ark og fargestifter når fremtidens bærekraftige boligområde utvikles

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vallø, med sin fantastiske nærhet til sjøen, er klargjort for å bli et vellykket nytt utviklingsprosjekt. Området har alle muligheter til å bli et fantastisk bolig-, nærings- og rekreasjonsområde, med kvaliteter som utsikt, luftige omgivelser og et godt nærmiljø. Nå må det planlegges slik at dette blir et område som både beboere, arbeidstakere og besøkende trives i, også i fremtiden. Nøkkelen er å integrere sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i planleggingen.

Sosial bærekraft gir bedre folkehelse

Fremtidens byer og steder må utvikles slik at de fremmer mangfold og bidrar til lokal identitet og trivsel for individer og samfunn. Forskning og praksis viser at dette gir bedre fysisk og mental folkehelse. Vallø må utvikles slik at området legger til rette for følelsen av tilhørighet og inkludering. Det må tenkes nytt rundt forholdet mellom private arealer, fellesarealer og offentlige arealer, og omgivelsene må bidra til trivsel, bevegelse og mellommenneskelig kontakt.

Planleggingen av Vallø må være helhetlig; den må ta hensyn både til de som skal bo der og til de som skal bruke området til rekreasjon og fysisk aktivitet. Arealene langs sjøen gjøres tilgjengelige for alle, i tråd med målene om god folkehelse og sosial bærekraft. God utforming av uterommene bidrar til at vi mennesker føler oss velkomne, og inspireres til å ta et sted i bruk. Uterom og anlegg på Vallø må utformes med omtanke og raushet for å gi området en egen identitet, og for å ivareta de mange ulike fremtidige brukerne.

Tønsberg kommune har definert ti prinsipper for helsefremmende stedsutvikling. Vallø tilfredsstiller mange av disse prinsippene gjennom mulighet for fysisk aktivitet og rekreasjon, og nærhet til grønne områder. Når man skal utforme bebyggelsen på Vallø, blir det viktig å skape et mangfold av funksjoner, som for eksempel nærbutikk, barnehage og lekeplasser, innenfor en avstand som alle beboerne kan nå til fots. Området må gi mulighet for å være sosial med andre og føle trygghet, og bør utformes slik at både beboere og besøkende har lyst til å bevege seg til fots og på sykkel. Det må også være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå og alder.

Fremtiden er bærekraftig

I Norge ønsker vi å ta i bruk bærekraftig løsninger når vi bygger; med materialer som er bra både for klima og miljø, og for mennesker som bor eller oppholder seg i bygningene. De miljøstandardene som nye byggeprosjekter skal innfri, vil også gjelde utbyggingen på Vallø. Men på Vallø bør ambisjonene også omfatte folkehelse og sosial bærekraft. Planleggingen og utbyggingen her gir en enestående mulighet til å legge til rette for identitet, trivsel og et godt sosialt miljø. Området har et unikt utgangspunkt for å bli et forbildeprosjekt for andre utbyggere, og en ledestjerne for den videre bærekraftige utviklingen av våre byer og tettsteder.

Grønn mobilitet

Fremtidens mobilitetsløsninger må gi oss mulighet til å reise miljøvennlig. På Vallø ligger alt til rette for at mange av ukens faste gjøremål kan utføres nært og effektivt. Det er to kilometer å gå til områdesentere på Tolvsrød, det tar 12 minutter med elbilen inn til Tønsberg sentrum, en distanse man fint kan nå på sykkel, sparkesykkel eller ved å gå. Sykkelveien inn til sentrum går gjennom skogområder og jorder, med mesteparten av strekningen helt adskilt fra biltrafikk.

Ta sjøveien til jobb

Vallø ligger kun 7 km fra Tønsberg sentrum via sjøen. Det kan gi mulighet for nye, grønne mobilitetsløsninger. Med mildt klima og sjøen som nærmeste nabo, kan utbygger og kommunen, i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, legge til rette for en elektrisk båtrute mellom boligområdet på Vallø og Tønsberg sentrum. Avstanden er kort, det er «innaskjærs» og klimaet tilsier at båten kan gå hele året. Erfaringen fra Fredrikstad, Arendal og Fornebu viser at byferger er en suksess både for miljø, klima og sosial- og økonomisk bærekraft. En ferge fra Vallø vil også kunne betjene store deler av Tolvsrød og Søndre Slagen.

Kom riktig ut fra startblokken

Vallø-området er unikt. Her kan eier, kommune og rådgivere gjøre alt riktig fra start. Infrastrukturen kan legges smart og økonomisk bærekraftig. Byggene, og rommene mellom dem, kan utformes slik at de er i tråd med prinsipper for sosial bærekraft, og til det beste for de som skal bo i og bruke dem. Når bygningene skal bygges, må det skje i tråd med bærekraftstandarder som tar hensyn både til miljø og klima, folkehelse og sosial bærekraft.

Vi gleder oss til å se de fantastiske mulighetene bli realisert!

Kommentarer til denne saken