Vallø Marina trues med 1.000 kroner i dagbøter

To ansatte ved Vallø Marina har hatt for lange arbeidsdager, jobbet mange timer overtid og for lite fri. Nå trues marinaen med tvangsmulkt.