Kjempevoll beskytter Vallø når bomben skal desarmeres

Forsvaret skal forsøke å skyte tennmekanismen i bomben i stykker. Det er et risikoprosjekt på bomben med 120 kilo sprengstoff.