Ba folk holde seg inne – nå kan du gå ut igjen

SIKRES: Her fylles vanntanker for å sikre funnstedet.

SIKRES: Her fylles vanntanker for å sikre funnstedet. Foto:

Av og
Artikkelen er over 3 år gammel

Politiet ba folk innenfor en radius av 1800 meter om å holde seg innendørs. Klokka 16.30 ble sikkerhetssonen opphevet.

DEL

Politiet arbeider nå tett med personell fra Forsvaret og vil senere i dag kunngjøre tidspunkt for når bomben skal sprenges.

Fra midt på dagen lørdag har mannskapene ved Tønsberg brannstasjon bidratt i forberedelsene til uskadeliggjøring av bomben som ble funnet på Vallø i går.

– Politiet leder innsatsen og under veiledning av eksplosivrydderne fra Forsvaret fyller brannmannskapene vann i tankene som skal utgjøre beskyttelsesveggen som bygges opp rundt bomben i samarbeide med en etrenpenør. Vi har også mannskaper som har sikret vinduene i Vallø kirke, sier vakthavende brannsjef Hedin Gibbons i en pressemelding.

Jobben med å sikre stedet skal være ferdig klokken 14.00.

Trekkes ut med båt

En rekke fagpersoner på flere områder er i arbeid med å sikre verdier og miljø på Vallø og i distriktet.

Når alle forberedelser er gjort skal ekspertene fra Forsvaret forsøke å fjerne tennmekanismen for deretter å trekke bomben ut i fjorden med Kystvaktskipet Nornen.

– Dette arbeidet medfører risiko for at bomben kan gå av derfor gjøres alle de nevnte sikringstiltak, sier vakthavende brannsjef.

Forsvaret vil i løpet av lørdag ettermiddag foreta en kontrollert sprengning av bomben. I tillegg til en evakueringssone på 1000 meter henstiller politiet publikum, i en radius av 1800 meter fra funnstedet, til å holde seg innendørs i forbindelse med sprengingen.

Så lenge bomben ligger stille, representerer den ingen umiddelbar eksplosjonsfare.

Sikkerhetssoner

■ En sikkerhetssone på 1800 meter innebærer at mange beboere på Husvik, Klopp og beboere langs Ulvikveien bør holde seg innendørs.

■ Flintbanen ligger utenfor dette området.

■ Krysset ved Valløveien og Gårdboveien er 1800 meter fra stedet der bomben ligger. Dette krysset vil bli sperret.

■ Også beboere mot Furustrand og de deler av Dyrhaven som ligger nærmest Vallø må holde seg innendørs.

SIKRINGSSONER: Når arbeidet med desarmering og flytting av bomben starter, må alle innenfor den ytterste sonen holde seg innendørs og vekk fra vinduer. Den ytterste ringen er 1800 meter fra bomben, den innerste er 1000 meter.

SIKRINGSSONER: Når arbeidet med desarmering og flytting av bomben starter, må alle innenfor den ytterste sonen holde seg innendørs og vekk fra vinduer. Den ytterste ringen er 1800 meter fra bomben, den innerste er 1000 meter. Foto:

■ Anslagsvis 4000 personer bor innenfor det aktuelle området.

■ I forbindelse med sprengningen vil tilgang til det aktuelle området bli sperret.

■ Politiet vil patruljere området og varsle med sirener og høyttalere.

Det arbeides nå med å skjerme bomben før den sprenges ved at det bygges opp en vold rundt den del av bomben som vender inn mot land.

Opphevet sikkerhetssonen

Klokka 16.30, etter at sprenglegemet var fjernet og bomben hadde ligget «i hvile», opphevet politiet sikkerhetssonen på 1800 meter.

Vallø er fortsatt stengt for ferdsel.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.