Unni Hanson er nemlig tilhenger av fortsatt vannscooter-forskrift, til forskjell fra resten av Frp på Nøtterøy.

– Da jeg fylte 80 år fikk jeg et telegram av Sevik der det sto at «vi støtter din motstand mot vannscooter», siterte Hanson fra talerstolen, til stor munterhet i salen.

Det måtte Bjørn Kåre Sevik kommentere:

– Det stemmer det. Jeg skrev i telegrammet at vi burde opprette en egen sone utenfor Strengsdal, sa Sevik, med henvisning til Unni Hansons bosted.

Sevik deler for øvrig ikke Hansons syn i saken.

– Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sa han i debatten.

Konfliktnivå

Vannscooter-forskriften har vært til behandling i kommunestyret i Tønsberg. Onsdag var det Nøtterøy-politikernes tur.

LES OGSÅ: Tønsberg kommune vil ikke oppheve vannscooterforskriften

Høyres Vidar Ullenrød støttet seg til Friluftsmeldingen da han argumenterte for fortsatt vannscooter-forskrift i kommunestyret.

– Vi må skåne miljøet i videste forstand. Vi i Høyre, eller mange i Høyre, muligens ikke alle, støtter innstillingen, sa Ullenrød i sitt innlegg.

Muctarr Koroma pekte på at vannscooteren har bidratt til høyt konfliktnivå.

– Vannscooteren er en ny belastning for sårbare sjøfugl, sa han, og la til at en registreringsordning bør innføres.

LES OGSÅ: Vil ikke ha frislipp av vannscootere: – Skjærgården er allerede nok belastet med ulykker som skyldes uansvarlig kjøring

– Et lokalt ansikt

Arne Magnus Berge innrømmet at han har litt forståelse for dem som ser vannscooteren på lik linje med båt.

– Men vi har også sett en del misbruk av vannscooter. Det gjør at jeg sier ja takk til å beholde forskriften slik den er, sa han.

Egil Koch var en av de få som forsvarte vannscooteren.

– Det er ensomt, men like fullt en glede å gi motstanden mot dette særnorske og ulogiske regelverket et lokalt ansikt, sa han.

– Man burde ikke kollektivt straffe en gruppe fartøy. Det er mange som grisekjører – det kan man gjøre med snekker og ribber også, sa han, og fremmet forslag om å oppheve forskriften.

Til slutt vedtok politikerne å støtte høringsuttalelsen som er positiv til fortsatt forskrift for vannscooter. Forslaget ble vedtatt mot sju stemmer, fire fra Frp og tre fra Høyre. Forslaget om å støtte registreringsordning for vannscooter ble vedtatt mot seks stemmer, fem fra Frp og en fra Høyre.

LES OGSÅ: Her kjører vannscooter-desperadoen rett gjennom svaneflokken – to ganger