Gå til sidens hovedinnhold

Var det riktig av Norges vassdrags- og energidirektorat å klikke liker på dette?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bård Vegar Solhjell besøkte 1. februar vindkraftanleggene på Fosen, Fosen Vind. Inne på Facebook ser man WWF-sjefen smilende foran turbiner i et snøkledd Fosen-landskap, ikledd hjelm, som beskyttelse mot iskast. På WWFs hjemmeside kan man lese at organisasjonen «arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger».

Det er godt dokumentert at vindturbiner dreper fugler. Både fugler og dyr mister sine leveområder på grunn av den svært arealkrevende vindindustrien. Fugler blir kvestet av turbinpropellene eller de flyr rett inn i de brede stolpene. Solhjell skriver likevel på Facebook at det er «rett å bygge ut vindkraft i Noreg i åra framover». Dette kan man få til «utan å øydeleggje viktige naturverdiar og friluftsområde», mener han. WWF-sjefen lister deretter opp fire punkter som skal sikre forsvarlig utbygging. Det første punktet han nevner er «planlegging, slik NVE- Norges vassdrags- og energidirektorat forsøker med Nasjonal ramme for vindkraft». Fosen-konsesjonen ble gitt 7. juni 2010. NVEs forslag til en nasjonal ramme ble lagt ut på høring 1. april 2019. Mener WWF-sjefen at det er god planlegging å legge frem forslag til plan ni år etter at konsesjonen er gitt?

I kommentarfeltet under Solhjells Facebook-innlegg har 221 personer valgt sinna-emojien som respons. 49 personer har valgt å trykke på gråteansiktet. Flere har også tatt seg tid til å skrive lange kommentarer, hvor de stiller spørsmåltegn ved grunnlaget for den tidligere SV-politikerens vindkraftpromotering, uten at WWF-sjefen har tatt seg bryet med å svare. Jeg vil oppfordre WWF-sjefen til å gå i dialog med oss som har kritiske innvendinger mot industrialisering av villmarka. Hva tenker WWF Norge om at rødlistede fugler som smølalirype og hubro nå mister sine siste leveområder?

Blant de 71 som har valgt tommel opp som respons på Solhjells vindturbininnlegg, finner vi Norges vassdrags- og energidirektorat. Er bruken av emoji representativ for forvaltningsorganets praksis? NVE mottok nylig mer enn 5000 høringssvar på sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, de fleste negative. Det kan være interessant å studere NVEs bruk av tommel opp i lys av den flengende kritikken direktoratet nylig har fått i fanget.

Norges Miljøvernforbund (NMF) skriver om NVEs emoji-bruk i Miljømagasinet nr. 1, 2019.

Kommentarer til denne saken