Klimautfordringer er umulig å benekte i 2021. Vi har sett tegn på dette i mange tiår, men nå begynner det å haste med handling. Politikerne kommer daglig med løfter og tiltak for klimaet. For å sikre fremtiden er det imidlertid ikke nok å sette hårete mål, om handling ikke skjer. I klimasaken er det vinn eller forsvinn. Det er ikke tanken som teller, men nasjonal handling. Om vi ikke tar ansvar nå er det ikke sikkert vi, eller våre barn har en fremtid å se frem til.

Generasjonsskifte

Vi er som alle generasjoner før oss en gang har vært, fremtiden. De valgene som blir tatt nå, påvirker ikke de eldre generasjoner slik de vil påvirke oss. Det er vi som må ta konsekvensene av et manglende klimafokus i dag.

Om noen år står vi nemlig foran et nytt generasjonsskifte. Etter det er det nemlig ikke lengre dere, men vi som skal styre og drive landet og verden videre. Men hva velger dere å etterlate oss?

Om vi ikke gjør noe drastisk med klimautfordringen i dag, er det ikke sikkert vi vil kunne våkne til en ny sjanse i morgen. Jordas klokke tikker raskt. Vi har to valg. Vi kan enten velge å la det skje og ta konsekvensene av det, eller handle med fremtiden som mål.

Mål eller mening?

Det blir feil å påstå at klima ikke fokuseres på i dagens samfunn. Spørsmålet er bare om fokuset er stort nok. Om vi er generasjon prestasjon som dere kaller oss. Gi oss mer spillerom til å påvirke og handle. La oss redde vår egen fremtid. Stol på oss, slik dere vil at vi skal stole på dere.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Klimastreikene og demonstrasjonene er ikke bortkastet tid eller en unnskyldning for en fridag, men et rop om hjelp. Et rop til dere som har vår fremtid i deres hender. Et rop i frykt og sinne. Et rop om aktiv handling.

Vi trenger tiltak som vi kan stole på at følges. Som vi kan stole på at kan redde fremtiden vår. La oss delta i beslutningene. Inkluder oss i prosessene og valgene som må tas. Det er vår framtid dere diskuterer. Hvorfor er ikke vi da med i beslutningene?

Gi oss mulighet til å representere vår generasjon i saker vår fremtid i fokus. Sett ned kommunale komiteer, gi ungdommen en plass og stemme til å påvirke. La oss delta i den lokale utviklingen og satsningen. Det er hva vi ønsker oss. Det er hva vi krever. Vi ønsker å se fremtiden vår som en prioritet.

Vi legger alltid fremtiden frem som noe det er lenge til, men hvor lenge er det egentlig til fremtiden? Er ikke i dag fremtiden for i går? Er ikke morgendagen fremtidens i dag? Er ikke den beste innvesteringen Norge kan gjøre å satse på fremtiden i dag? Vi kan jo tros alt ikke unngå fremtiden, men ved å handle nå kan vi i det minste påvirke den. Så jeg ber dere, la oss handle før det er for sent. Inkluder oss, fremtiden i fremtidens beslutninger. For vi er klare. Klare til å redde vår fremtid, som foreløpig finnes i deres hender.