Norge var uforberedt natt til 9. april 1940. Likevel vokste den organiserte motstandskampen seg sterk under krigsårene, og det er denne trassen, denne kampen og denne forsvarsviljen dagens heimevern er tuftet på. Det er denne arven dagens heimevernssoldater forvalter når de forlater familie, venner og arbeidsgivere for å trene på å forsvare stedet de bor. Vi skal være stolte av dem.

Derfor ønsker jeg å bruke 6. desember til å vise fram soldatene våre ved at de bærer uniform på arbeidsplassen eller studiestedet. Vise alle at vi er 40.000 kvinner og menn over hele landet, som til daglig er sivile arbeidstakere og studenter, men som har en svært viktig oppgave i å håndtere kriser som rammer oss alle. Heimevernet var der under pandemien, vi var der etter det tragiske leirskredet på Gjerdrum, og i høst har vi bistått politiet med vakthold rundt gassanlegg på Vestlandet.

Ditt bidrag som arbeidsgiver, ektefelle eller partner er også viktig for den norske forsvarsevnen og beredskapen. Dersom krig truer eller krisen inntreffer, er Forsvaret avhengig av dere som er hjemme, av myndighetene, næringslivet og frivillige organisasjoner. Det er nasjonens samlede ressurser som utgjør totalforsvaret og viljen til å stå imot en angriper.

LES OGSÅ: Heimevernet skal styrkes

Forståelse

Jeg vet at alle arbeidstakere har en viktig rolle i bedriften og at dere aller helst skulle hatt alle tilgjengelig på arbeidsplassen. Jeg vet også at tjeneste i Heimevernet har praktiske konsekvenser for familiene, men jeg håper dere viser forståelse for soldatene som, hjemlet i lov, kalles inn til tjeneste.

LES OGSÅ: Vil endre verneplikten, det kan få stor betydning for mange unge

Til slutt vil jeg at soldatene i Heimevernet bærer uniformen sin med stolthet, og håper Uniform på jobben-dagen viser arbeidsgivere, kolleger, venner, familie, medstudenter og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen.