Det er en egen vitenskap å forutse hvordan været blir den neste uka, og ofte bommer meteorologene. 

Enda vanskeligere er det derfor å si noe om hvordan været og temperaturene blir flere måneder fram i tid, men det er forskningsinstituttet IRI eksperter på.

– To grunner

De har nå klart et langtidsvarsel som strekker seg helt fram til august. Skal vi tro dette blir våren og delvis også sommeren varmere enn normalt.

– Det er to grunner til dette, sier sjefmeteorolog ved IRI, Anthony Barnston, til Nettavisen.

1. Temperaturen er nå over normalen i Nord-Atlanteren. Det skaper varmere lufttemperaturer i Nord-Europa. De høye sjøtemperaturene vil vedvare gjennom hele sommeren.

2. I tillegg er tendensen at temperaturene over hele verden er over gjennomsnittet på grunn av global oppvarming. 

Sammenlignes med kjøligere klima

Barnston understreker at normaltemperaturen er definert etter målinger i perioden 1980 til 2010, da klimaet var en smule kjøligere enn det vi har i dag.

På kartet under viser de røde feltene hvor det ifølge IRIS langtidsvarsel blir temperaturer over det som er normalen. Kartet viser varselet for Europa og Norge i månedene mars, april og mai. Jo sterkere farge på rødfargen, jo varmere ser det ut til å bli.

Mars, april og mai. Kilde: IRI

Også varselet for månedene april, mai og juni ser lovende ut hvis du er blant dem som liker varmere vær.

April, mai, juni. Kilde: IRI

Varselet for mai, juni og juli viser at deler av landet ser ut til å få høyere temperaturer enn det som er normalt for årstiden, mens resten av landet får temperaturer rundt gjennomsnittet. 

Mai, juni og juli. Kilde: IRI

Så til månedene som kanskje er de folk er mest spente på, de tre sommermånedene og ferietiden juni, juli og august. 

Også her viser IRIS langtidsvarsel at det blir varmt i store deler av landet. Det ventes temperaturer over normalen i nesten overalt, bortsett fra de sørligste delene av Nord-Norge.

Juni, juli og august. Kilde: IRI

IRI har også en oversikt over forventet nedbør fram til august. Her viser langtidsvarselet at nedbørsmengden fra mars til august kommer til å ligge rundt normalen.