Pass på - veier kan bli stengt

VÅTT I MAMMUTKRYSSET: Her passerer biler og båter gjennom Tønsbergs største lyskryss 16. oktober 1987.

VÅTT I MAMMUTKRYSSET: Her passerer biler og båter gjennom Tønsbergs største lyskryss 16. oktober 1987. Foto:

Det er varslet veldig høyt vann natt til onsdag.

DEL

– Jeg forventer at den løpende beredskapen i kommunene dekkes som den skal, sier Jan Helge Kaiser.

Han er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

– Varselet er godt kjent for publikum gjennom mediene blant annet.

Husker bil som sto under vann

Kaiser forteller at kommunene, ambulansetjenesten og politiet er forberedt.

– De som eier sårbar infrastruktur som veier og havner, må passe på. Jeg vet at flere kommuner har høynet beredskapen i teknisk etat og kommunalteknikk - og politiet følger med.

Foto:

Han trekker fram Tønsberg-kilen som et området som kan rammes når vannet stiger.

– På Kilen kan veiene bli stengt. Ut fra prognosen blir det oversvømt der i natt, sier Kaiser.

Hos Fylkesmannen i Statens Park er det blant annet en kjeller, det kan komme vann. Kaiser hvor på Vear, han trekker fram et minne fra flommen for over tretti år siden.

– Jeg husker tilbake til flommen i 1987. Da sto det bil på Smørberg-jordet, som vi bare kunne skimte taket på. Jeg kan ikke erindre at vi har hatt tilsvarende siden, sier Jan Helge Kaiser.

Råd fra DSB

Fungerende direktør Per K. Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg har følgende råd før vannet stiger natt til onsdag.

– Rydd unna og sikre løse gjenstander slik at de ikke flyter avgårde. Hvis du har båt, biler eller campingvogn i nærheten av vannet, kan det være lurt å flytte disse til et mindre utsatt område. Om du bor utsatt til, rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren, sier Per K. Brekke.

Brannvesenet må prioritere

Dersom kjellere fylles med vann, er det brannvesenet , som kontaktes.

– Brannvesenet kan bistå med utstyr til oversvømte kjellere, men om de kan hjelpe deg under en ekstremværsituasjon kommer an på ressurser og prioritering. Hvis du bor utsatt til så kan du vurdere å skaffe deg en egen lensepumpe, sier Brekke.

Ellers er det forsikringsselskapene som må kontaktes dersom du er uheldig og får skader på eiendom eller eiendeler. Hvis du opplever at båten eller andre større ting flyter av gårde, meld fra til politiet.

I følge varselet, kan vannstanden komme opp i 175 centimeter langs Brygga i Tønsberg.

HØYT VANN: Slik så det ut langs Brygga i Tønsberg i 2016. Natt til onsdag skal det stige høyere.

HØYT VANN: Slik så det ut langs Brygga i Tønsberg i 2016. Natt til onsdag skal det stige høyere. Foto:

Villere og våtere

– Vil vi se mer av denne værtypen i årene som kommer?

– Været blir villere og våtere. Våre veier, hus og strømnett er bygget for det været vi har vært vant til, men framover må vi bygge hus og veier slik at de tåler framtidens vær og klima, sier Per K. Brekke.

Han sier at å forebygge naturkatastrofer er en helt avgjørende del av tilpasningen til et framtidig klima.

– Selv om framtidens vær skulle bli heftigere og hyppigere, kan vi allerede nå gjennomføre tiltak som gjør at ekstremvær og andre hendelser ikke gjør større skade.

FORBERED DEG: – Selv om framtidens vær skulle bli heftigere og hyppigere, kan vi allerede nå gjennomføre tiltak som gjør at ekstremvær og andre hendelser ikke gjør større skade, sier fungerende direktør i DSB

FORBERED DEG: – Selv om framtidens vær skulle bli heftigere og hyppigere, kan vi allerede nå gjennomføre tiltak som gjør at ekstremvær og andre hendelser ikke gjør større skade, sier fungerende direktør i DSB Foto:

– Er dere i kontakt med kommuneadministrasjonen i forkant av slike varsler?

– DSB er en nasjonal myndighet og vår kontakt med kommunene vår via Fylkesmennene. I tilfeller med varslet ekstremvær anmoder vi fylkesmennene om informasjon rundt beredskapsforberedelser som er gjort i det enkelte fylke, og rapportere deretter et samlet bilde av forberedelser, utfordringer og eventuelle tiltak, til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er Fylkesmannen ved Fylkesberedskapssjefen som har oversikt over hvilke forberedelser som gjøres i sine kommuner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.