HLF Vestfold og Telemark er et fylkeslag i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer, og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.

Hørselshemmede utsettes for systematisk diskriminering på alle samfunnsområder. En ny juridisk rapport viser at norsk lov ikke beskytter hørselshemmede mot diskriminering. Norge ivaretar heller ikke hørselshemmedes menneskerettigheter og lik rett til deltakelse.

HLF har kjent til gjennom mange år at hørselshemmede erfarer diskriminering. Hørselshemmede barn får ikke tilrettelegging de har rett på, arbeidstakere sliter med å stå i arbeidslivet og det er ikke krav til tekst på alle medieplattformer, for å nevne noe. Dette er ikke godt nok.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er underskrevet av Norge, men ikke tatt inn i norsk lov på lik linje med de andre menneskerettighetskonvensjonene. Vi krever at CRPD må inn i menneskerettsloven nå.

Det har tatt alt for lang tid å sikre hørselshemmedes menneskerettigheter. FN-konvensjonen ble vedtatt i 2009. Norge signerte (ratifiserte) ikke før i 2013. Regjeringen har i sin erklæring sagt at CRPD på inn i norsk lov. Men det haster.

HLF Vestfold og Telemark mener vi må få våre menneskerettigheter inn i menneskerettighetsloven. Det er våre menneskerettigheter det handler om. Det haster og det må skje nå!