Norge kan med andre ord glede seg over at landet er selvforsynt med olje og gass mange år inn i fremtiden. I den anledning reagerer jeg på våre unge klimaforkjempere, som aksjonerer mot landets olje- og gassproduksjon. Kan dere med hånden på hjertet fortelle det norske folk hvilke andre inntektskilder landet kan fremvise, med tilsvarende inntekter og tilsvarende antall arbeidsplasser? Den dagen dere har svar på dette, er jeg gjerne med på å diskutere landets fremtid.