Frem til for ca. 60 år siden var Vear en grend med noen gårder og noen få bolighus. Så begynte Stokke kommune en boligutbygging som forvandlet grenda til et viktig forstadsområde til Tønsberg, etter hvert sammenvokst med det tilstøtende Bjelland-Hogsnes-området på tønsbergsiden av grensen til et tettsted med drøyt 3.600 innbyggere.

Da Vear i 2016 ble samlet innenfor Tønsbergs grenser, ble stedet en del av Tønsbergs såkalte stjernestruktur, der bykjernen er et ubestridt sentrum, men der det også skal finnes visse sentrumsfunksjoner på utvalgte steder rundt om i kommunen.

Vear-Hogsnes og arealene videre vestover mot Semsbyen er pekt ut som ett av de områdene der Tønsberg kan åpne for mer boligbygging. Slik sett svarer Folksoms planer opp en villet politikk. Men som alle andre områder der fortetting er aktuelt, vil planene neppe bli hilst med glede av alle i nærmiljøet, og det er forståelig. Det er viktig at politikerne i Tønsberg lytter til innvendingene fra berørte innbyggere og stiller krav til omfang og arkitektonisk utforming som gjør at prosjektene glir best mulig inn i omgivelsene.

Når det er sagt, tror vi Folksoms prosjekter kan videreutvikle Vear som tettsted. Her er mange offentlige tjenester som skole, barnehage, idrettshall og kirke på plass, men Vear trenger flere private servicetilbud og møtesteder for å bli et ordentlig sentrum. Det kan disse planene bidra til.