På denne strekningen bryter svært mange bilister trafikkreglene. Veivesenet har ingen løsning på problemet – ennå.

Av og

– Jeg skjønner ikke hvordan det er tenkt i Hognesbakken. Veibanen er uhyre smal og gjør det farlig for myke trafikanter å ferdes der.