Høyesterett har satt av én dag til behandlingen.

Enger ble i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel for mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Straffen var mildere enn i Follo tingrett, der han ble dømt til fengsel i ett år og tre måneder.

LES OGSÅ: Veireno-sjefen dømt til fengsel etter søppelskandalen

Saken henger sammen med de store problemene med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. Enger er dømt for totalt 1.080 brudd på arbeidsmiljøloven – 500 brudd i Vestfold og 580 brudd på oppdrag for Oslo kommune.

Da saken ble behandlet i lagmannsretten, erkjente Jonny Enger straffskyld – i motsetning til i tingretten.

– Reaksjonen på Veirenos svært begrensede overtidsbrudd i en akutt situasjon må være bøter, ikke fengselsstraff, uttalte Engers forsvarer, advokat John Christian Elden, til NRK da det ble klart at Høyesterett skulle behandle saken.

Aktor i saken er statsadvokat Carl Graff Hartmann.