Forbrukerrådet syns det er arrogant at Oslo kommune og renovasjonsetaten sender ekstraregningen for eget søppelrot til innbyggerne. 

Kaoset rundt avfallsinnhentingen vil føre til at innbyggerne i Oslo kommune får økt revnovasjongebyret med 5 prosent. Forbrukerrådet reagerer kraftig på at folk må betale ekstra for en tjeneste de allerede har opplevd at de ikke får, skriver Aftenposten.

– Jeg synes det er veldig arrogant av etat og kommune, sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

LES OGSÅ: Nøtterøy-ordføreren er helt trygg på Vesar-løsning

LES OGSÅ: Vesar lover sømløs overgang til nytt renovasjonsselskap

LES OGSÅ: Veireno-sjefen beklager avfallsrotet

LES OGSÅ: Avfallet ditt blir hentet selv om Veireno trolig går konkurs

Før jul krevde Forbrukerrådet at Renovasjonsetaten i Oslo skulle gi kompensasjon til borgere som ikke fikk de renovasjonstjenestene de betaler for. Forbrukerrådet påpekte at «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon.» Kravet ble avvist, fordi folk må søke individuelt om refusjon.

Vie reagerer på at kommunen bare har fått inn 29 søknader om refusjon fra dem som har pådratt seg ekstrautgifter til blant annet privat fjerning av avfall kommunen ikke har hentet.

– Vi er ganske sikre på at det er toppen av et isfjell og at behovet er mye større. Vi tror grunnen er at etaten kraftig har underkommunisert denne ordningen, den har ikke informert innbyggerne om dette.

Byrådet i Oslo sier de har bedt Renovasjonsetaten sørge for «god, tilgjengelig informasjon om refunderingsmuligheter». Renovasjonsetetaen sier de tar sikte på å legge det ut tirsdag.