– Vi har ingen total oversikt ennå. Hittil er gjeldsforpliktelsene på cirka 16,9 millioner kroner meldt i boet. Kravsbeløpet kan fort bli på oppunder 30 millioner kroner dersom leasingkontraktene på maskinparken endres ved overføring til kommunen, sier bostyrer Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein Madsen til Dagens Næringsliv.

Veireno hadde leaset flere enn 100 søppelbiler, i hovedsak hos SG Finans, Nordea Finans og DNB Finans. 81 av dem ble brukt i Oslo.

Tidsfristen for å melde krav, også betingende krav, er satt til 24. mars.

Veireno-eier Jonny Enger slo selskapet konkurs 22. februar i år. Selskapet skyldte da de ansatte lønn for 5,6 millioner kroner. Oslo kommune hadde hevet kontrakten, og selskapet og kommunen hadde mottatt flere tusen klager i løpet av månedene Veireno skulle stå for avfallsinnhentingen i hovedstaden.

Madsen understreker at det så langt ikke er noen ting som tyder på straffbare forhold ved den økonomiske siden av driften, men er kjent med arbeidstidsproblematikken.