Selvsagt er en glad over å bo i Norge og ikke i et diktatorisk land uten velferdsordninger. Takk for det! Like fullt er det ting i dagens norske velferdsamfunn som ikke fungerer som det burde.

Når en ikke er utsatt for sykdom, uhell, ulykker, tenker en muligens ikke så meget over det, og er stort sett fornøyd, men så plutselig en dag slår en automatisk dør en i bakken med det resultat at en blir fraktet til sykehus med lårbensbrudd. Det blir innleggelse, operasjon, overføring til helsehus grunnet en eller annen lov. Forsikring dekker ikke annet enn sykehusopphold,(som er gratis i Norge). Regning på opphold og «behandling» på kr 2 640,- kom i dag.

Vel hjemme igjen, ville en gjerne bruke bilen som har stått i garasjen i noen uker, men batteriet har gått ut. Følgelig må assistanse tilkalles, og det koster!

I tillegg til smerter, bevegelseshemninger og varige men, opplever jeg å stå ganske alene i dagens norske velferdsamfunn med forsikringer en betaler i dyre dommer og egenandeler ellers. Har både egendal kort 1 og 2. Like fullt skal det koste dyrt å bli utsatt for en ulykke!

Mener ikke med dette å gi uttrykk for ikke å bli imøtekommet på alle punkter, men som et ganske uskyldig offer for en ulykke, skulle jeg kanskje ikke på toppen, ha varige men, men også økonomiske utgifter ?

Eiendomsbesitter er ansvarlig for takras, istapper og at fortau er ansvarlig ryddet - vet av egen erfaring hva det innebærer. Også for dårlig sikret automatisk døråpner? I dette tilfellet har eiendomsbesitter fått beskjed om hva som skjedde i automatdøren på Teie den 9 juli i år.