Kuttene har store negative konsekvenser både for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Samfunnsoppdraget de statsansatte har, blir vanskeligere å utføre.

Resultatet er lang saksbehandlingstid, kø i domstolene og svekket beredskap. Et utilgjengelig politi når folk trenger hjelp, og svekket forebygging. Allerede før koronakrisentilsvarer kuttene 500 årsverk bare i NAV.I kriminalomsorgen er bemanningen så lav at tilbudet om rehabilitering av innsatte nesten ikke eksisterer. Innsatte som etter soning skal bli min og din nabo. Når Arbeidstilsynet og Skatteetaten svekkes gjennom kutt legges det til rette for skatteunndragelser og arbeidslivskriminalitet.

Mindre ressurser ser ut til å være Høyres svar på de fleste spørsmål som gjelder offentlig sektor. Unntaket er hvis de offentlige aktører søker løsninger på det private markedet framfor å utvikle egne løsninger. Da henger milliardene løst. Aftenposten avslørte nylig at Direktoratet for e-helse har gitt konsulentfirma PwC en av kontraktene i gigantprosjektet på 22 milliarder. Når en deleier i PwC har stått sentralt i planlegging og utvikling blir det som bukken og havresekken.

Som kjent måtte Høyres tidligere samferdselspolitiske talsmann gå av for noen år tilbake. Da kom det frem at han satt som visepresident i den europeiske lobbyorganisasjonen ASECAP, en organisasjon som jobber for OPS-prosjekter (Offentlig-privat samarbeid) på vegne av private kapitalinteresser.

Høyre har dessverre fått NHO med seg på laget. NHO går også inn for velferdskutt, og privatisering av offentlig sektor.De ser i likhet med Høyre store muligheter for at flere av medlemsbedriftene skal kunne berike seg på felleskapets bekostning.

Hvor stor makt skal private særinteresser ha over utviklingen i det norske samfunnet og vår felles velferdsstat? Er ikke oppgaven til våre folkevalgte å verne midlene i felleskassen mot utnyttelse, ikke å sette dette i system for private sugerør?

Koronakrisen har vist oss hvor viktig det er å ha en sterk velferdsstat, for bedrifter og folk. Staten og velferdsordningene må fremdeles være bærebjelken i samfunnet. Uten dette får du dårligere velferdstilbud, økte forskjeller, svekket rettsikkerhet og flere midlertidige jobber.