Det er for godt til å være sant, sier vi ofte, når vi får «svært gode tilbud» og som oftest er det det.
Det kan også være for galt til å være sant, men da godtas premissene, fordi vi vil ikke risikere å gjøre feil. Disse to eksempler, viser at frykten er mest tungtveiende i våre beslutninger.
I vår tid er frykt mye brukt for å styre og kontrollere, spesielt nå - i forhold til smitte og klima.

Det 20-århundre var ideologiene og ismenes tidsalder, og alle disse fremsto som «det eneste riktige» for oss og menneskeheten. Men, det er åpenbart for de fleste at også alle ideologiske retninger har sine feil og mangler. «Sunt bondevett» blir sett ned på, selv om det bare er et annet navn for erfaring, logikk og fornuft. Vi burde nok heller bruke fornuften, fremfor å stole på ismer som lover for mye – til å være sant!

Vi vet så mye mer i dag, enn vi gjorde før – men, hva tilfører denne kunnskapen oss i dagliglivet?
Hjelper den oss til å ta mer fornuftige valg? Eller er det bare en annen form for ideologi?
Hvor smart er det f.eks. Å kjøpe en dyr elbil, når strømmen nå blir mye dyrere p.g.a. harmonisering av strømprisene i Europa? Hvor lett blir det å selge denne bilen etterpå, når alle fordeler er borte og batteriet er ut-tømt? Vindmøller settes opp for å erstatte noe av strømmen vi eksporterer, men all fornuft og kalkyler tilsier at oppgradering og modernisering av de eksisterende vannkraftverk ville gitt mer, kostet mindre og samtidig hadde vi skånet natur og dyreliv.

I hverdagen prøver vi å ta gode og fornuftige valg, ingen inviterer f.eks. flere gjester til fest, enn de har råd og plass til. Vi bruker vinterdekk på bilen, i den årstiden det kan være glatt, vi blåser ut stearinlysene før vi går til køys. I det hele tatt er norske kvinner og menn stort sett fornuftige. Så hvorfor ikke bruke fornuften også i politiske valg? Glem ideologier og ismer, bruk fornuften - Stem Demokratene!