Likevel finner vi i dag de fleste av landets internasjonale merkevarer og eksportsuksesser her, og bedrifter med lavt klima- og miljøfotavtrykk. Samarbeidsprosjektet «Velg norsk design» er et viktig bidrag og godt eksempel på hva vi bør gjøre mer av.

LO Vestfold og Telemark mener at:

  • Norsk design– og ferdigvareindustri skal bli en norsk eksportmotor. En dobling av denne industrien vil ha stor betydning for norske arbeidsplasser og for andelen av norsk vareeksport.
  • Løfte design- og ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge, der det viktigste virkemiddelet er en ny eksportutviklingsordning som bidrar til risikoavlastning, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved etablering i nye eksportmarkeder.
  • Stimulere til økt industriproduksjon i Norge gjennom investeringstilskudd og programmer innen design- og produktutvikling, mer avansert produksjon, produktivitet og bygging av sterke internasjonale merkevarer, og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri.
  • Bruke offentlig innkjøpspolitikk mer aktivt enn i dag ved å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.

Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse 3. februar.